Sisältöjulkaisija

null Työntekijän sormenpäät puristuksiin taittokoneeseen – sakot aluejohtajalle

Työntekijän sormenpäät puristuksiin taittokoneeseen – sakot aluejohtajalle

13.6.2019 – Etelä-Suomi

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi kirjapainoalan yrityksen aluejohtajan 25 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 12.6.2019.

Tuomio liittyi Vantaalla 1.8.2016 sattuneeseen työtapaturmaan. Tapauksessa taittokoneella työskennelleen työntekijän sormenpäät jäivät puristuksiin koneen pyörivien telojen väliin. Työntekijä oli puhdistanut käsin rätillä telaa tai sen läheisyydessä ollutta muuta koneen osaa koneen ollessa käynnissä ja telojen pyöriessä. Talat olivat imaisseet rätin ja sen mukana työntekijän sormet telojen väliin.

Kyseinen taittokone oli siirretty joulukuussa 2015 tapahtumapaikkaan yhtiön aiemmista tiloista. Siirron yhteydessä suojapelti, joka olisi estänyt onnettomuuden, oli jäänyt asentamatta.

Käräjäoikeus katsoi aluejohtajan huolimattomuudesta rikkoneen työturvallisuusvelvoitteitaan, kun työn vaarojen arviointi oli viivästynyt.  Hän oli tietoinen siitä, että toimipaikalla oli jo helmikuussa 2016 tehty työsuojelutarkastus, jossa aluehallintoviraston työsuojelutarkastaja oli antanut toimintaohjeen. Toimintaohjeen mukaan työssä käytettävistä koneista ja laitteista ja niillä tehtävästä työstä tuli tehdä pikaisesti työturvallisuuslainsäädännön edellyttämä uusi työn vaarojen ja haittojen arviointi. Syynä tähän oli yhtiön toiminnassa sitä ennen tapahtuneet olennaiset muutokset. Tämä vaarojen selvittäminen ja arviointi, jonka tekemisen käynnistäminen kuului aluejohtajalle, oli kuitenkin tarkoitus tehdä yhtiössä vasta syksyllä 2016. Käräjäoikeuden mukaan aluejohtajan menettely oli mahdollistanut ilman suojalevyä työturvallisuusmääräysten vastaisen taittokoneen käyttämisen ja niiden vastaisen tilan jatkumisen.

Samalla tuomiolla käräjäoikeus hylkäsi yhtiön tuotantopäällikköä ja tuotantojohtajaa vastaan ajetut syytteet sekä vaatimuksen yhtiön tuomitsemisesta yhteisösakkoon.  Käräjäoikeus katsoi, että työsuojelu oli yhtiössä organisoitu asianmukaisesti ja sen vastuusuhteiden olivat selkeät. Sitä taustaa vasten aluejohtajan laiminlyönti näyttäytyi yksittäisenä laiminlyöntinä, joka ei ollut sellainen, että se olisi tullut asianmukaisessa valvonnassakaan esille.

”Kyseinen tapaus on esimerkki siitä, miten joku turvallispuute työssä käytettävässä koneessa paljastuu vasta vuosien kuluttua jonkun tapaturman myötä”, toteaa työsuojelun lakimies Matti Nissinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio R 18/2009/766.

Lisätiedot:
Lakimies Anna Tiainen
p. 02950 16448, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

***

Tiedotetta korjattu 14.6.2019. Alkuperäisessä tiedotteessa tapahtumapaikkakunta ja käräjäoikeuden nimi olivat väärin.