Sisältöjulkaisija

null Työntekijän sormet puristuksiin makkarapakkauskoneeseen - lihanjalostustehtaan tuotantojohtajalle ja kahdelle työnjohtajalle päiväsakkoja, tehtaalle yhteisösakko

Työntekijän sormet puristuksiin makkarapakkauskoneeseen - lihanjalostustehtaan tuotantojohtajalle ja kahdelle työnjohtajalle päiväsakkoja, tehtaalle yhteisösakko

Mediatiedote 15.9.2020 Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaan käräjäoikeus on 11.8.2020 antamallaan tuomiolla tuominnut tamperelaisen lihanjalostustehtaan tuotantojohtajan ja kaksi työnjohtajaa 15 päiväsakon rangaistuksiin työturvallisuusrikoksen johdosta. Lihanjalostustehtaalle tuomittiin 6 000 euron yhteisösakko työturvallisuusmääräysten rikkomisesta. 

Käräjäoikeuden käsiteltävänä oli Tampereella heinäkuussa 2018 tapahtunut työtapaturma.

Työntekijä oli ollut työskentelemässä makkarapakkauskoneella, missä hänen tehtävänään oli aamuvuoron aluksi valmistella pakkauskone käyttökuntoon syöttämällä muovikalvot koneeseen. Koneessa on ylä- ja alakalvo. Tapaturmatilanteessa alakalvo oli mennyt ryppyyn ja työntekijä oli yrittänyt oikaista kalvoa leikkurin kohdalta. Hänen tarkoituksenaan oli ollut vetää kalvo käsin koneesta läpi. Kun työntekijä tarttui kalvoon, teki koneen leikkuri/puristinosa työliikkeen ja työntekijän sormet jäivät koneeseen puristuksiin.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että yhtiön toiminnassa oli laiminlyöty vaarojen selvittämistä ja niiden poistamista koskevia työturvallisuusmääräyksiä.  Samoin oli laiminlyöty estää pääsy pakkauskoneen vaara-alueelle ja antaa työtapaturmassa loukkaantuneelle työntekijälle tarpeellinen opetus ja ohjaus, koska häntä ei oltu perehdytetty koneen turvalliseen käyttämiseen.

Käräjäoikeus totesi, että vaikka tapaturman aiheuttanut vaaratekijä oli tunnistettu koneelle tehdyssä vaarojen arvioinnissa, ei vaaran poistamiseksi oltu ryhdytty tarvittaviin toimenpiteisiin. Työntekijöitä oli opastettu sammuttamaan kone häiriötilanteen sattuessa, mutta pääsyä koneen vaara-alueelle ei ollut estetty teknisin toimenpitein, vaikka se olisi ollut mahdollista.

Perehdytyksen osalta käräjäoikeus katsoi, että työntekijän kertomusta siitä, ettei häntä ollut perehdytetty pakkausosastolle voitiin pitää tukevana ja vahvana viitteenä siitä, että häntä ei ennen pakkausosastolla työskentelyn aloittamista ole riittävästi perehdytetty. Lisäksi työntekijän osalta ei löytynyt pakkausosastoa koskevaa perehdytysasiakirjaa, vaikka perehdyttäminen yhtiössä oli dokumentoitu kunkin työntekijän osalta. Perehdyttämisvelvollisuutta koskeva asia oli kuitenkin työturvallisuusrikoksena vanhentunut ja teonkuvaus tältä osin hylättiin.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että vaarojen arvioinnissa havaitut vaarat tulee ensisijaisesti poistaa työvälineen rakenteeseen tai sen ympäristöön liittyvillä teknisillä toimilla. Vasta, jos vaaraa ei voida poistaa teknisillä toimilla, työvälineen käytön turvallisuus tulee varmistaa opastuksella, varoituslaitteilla, turvamerkeillä ja henkilönsuojaimilla. Lisäksi työnantajan tulee huolehtia myös ns. vanhojen työntekijöiden perehdyttämisestä, jos heidän työtehtävissään tapahtuu muutoksia.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 20/1718

Lisätietoja: Lakimies Sari-Anne Salminen, puh. 0295 018 682