Sisältöjulkaisija

null Työpaikallani tapahtuu paljon tapaturmia. Voidaanko tapaturmia ehkäistä ennakolta?

Työpaikallani tapahtuu paljon tapaturmia. Voidaanko tapaturmia ehkäistä ennakolta?

Onnettomuuksien ehkäisy

Kyllä. Työtapaturmia voidaan ehkäistä työhön liittyviä tapaturmariskejä tunnistamalla ja pyrkimällä estämään tapaturmaan johtavien tilanteiden kehittymistä. Jos tapaturmariskiä ei ole mahdollista poistaa kokonaan, suojaudutaan esimerkiksi käyttämällä henkilösuojaimia. Työolosuhteita seurataan jatkuvasti sekä analysoidaan tapahtuneita tapaturmia ja vaaratilanteita työturvallisuuden parantamiseksi.

30.10.2018