Sisältöjulkaisija

null Työpaikan psykososiaalinen kuormitus aiheena Työterveyspäivillä

Työpaikan psykososiaalinen kuormitus aiheena Työterveyspäivillä

5.9.2017

Työsuojeluhallinnon teema Työterveyspäivillä 12.-14. syyskuuta on työpaikan psykososiaalisen kuormituksen hallinta.
- Haitallista psykososiaalista kuormitusta voi ilmetä missä tahansa työpaikassa. Työnantajan on oltava selvillä työpaikan psykososiaalisista kuormitustekijöistä ja oma-aloitteisesti ryhdyttävä toimiin, jos kuormitustekijöistä aiheutuu haittaa tai vaaraa työntekijöiden terveydelle. Työnantajalla on työturvallisuuslain mukaan velvollisuus ehkäistä haitallista työkuormitusta eikä vain reagoida kielteisiin seurauksiin, kertoo työsuojeluhallinnon osastolla nro 25 messuvieraita psykososiaalisen kuormituksen hallinnassa opastava tarkastaja Irina Suominen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueelta.

Haitallista psykososiaalista kuormitusta voi ilmetä missä tahansa työpaikassa. Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä. Väärin mitoitettuina, puutteellisesti hallittuina tai epäsuotuisissa olosuhteissa ne aiheuttavat haitallista työkuormitusta.

Pitkään jatkuessaan, riittävän palautumisen puuttuessa tai esiintyessään hyvin voimakkaana tai usein toistuvana työkuormitus muodostuu terveydelle haitalliseksi. Haitallinen kuormitus voi johtaa kielteisiin seuraamuksiin, kuten työntekijöiden suorituskyvyn heikentymiseen, sairauspoissaoloihin, henkilöstön suureen vaihtuvuuteen ja tapaturmien lisääntymiseen.Lisää tietoa:
Tyosuojelu.fi > Psykososiaalinen kuormitus
Opas: Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla