Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Työssä epoksille herkistynyt joutuu vaihtamaan alaa – ennaltaehkäisevää työsuojeluvalvontaa rakennusalalle

Työssä epoksille herkistynyt joutuu vaihtamaan alaa – ennaltaehkäisevää työsuojeluvalvontaa rakennusalalle

Mediatiedote 16.3.2023

Työsuojeluviranomaiset alkavat kohdentaa valvontaa rakennustyöyrityksiin liittyen epoksiyhdisteiden käyttöön. ”Valvomme, opastamme ja ohjeistamme työpaikkoja, jotta haitallisesta altistumisesta johtuvat ammattitaudit ja työperäiset sairaudet vähenisivät. Pyrimme varmistamaan, että kemiallisiin tekijöihin liittyvät tarvittavat suojelutoimenpiteet on tehty lain vaatimusten mukaisesti”, sanoo tarkastaja Hanna Vainio-Hietanen Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Rakennuspinnoitustyö sisältää runsaasti terveydelle vaarallisten kemikaalien käsittelyä. Epoksi aiheuttaa työperäistä, allergista kosketusihottumaa, etenkin rakennusalalla. Toistuva, hyvin pienikin ihokosketus voi aiheuttaa kosketusallergian. ”Etukäteen ei ole mahdollista ennustaa, kuka saa kosketusallergian ja kuka ei. Epoksille herkistynyt joutuu yleensä vaihtamaan alaa”, muistuttaa tarkastaja Hanna Vainio-Hietanen. 

Turvalliset työtavat ja ihon huolellinen suojaaminen ovat välttämättömiä toimenpiteitä allergisen kosketusihottuman torjumisessa. ”Se vaatii työnantajalta hyvän riskien arvioinnin ja työntekijöiden ohjeistuksen. Työntekijöiden on syytä noudattaa ohjeita ja tarvittaessa ilmoittaa mahdollisista puutteista ja ongelmista työnantajalle”, tarkastaja Hanna Vainio-Hietanen neuvoo.

Kemiallisista tekijöistä työssä säädetään lainsäädännössä. Laki velvoittaa työnantajaa suojelemaan työntekijöitä kemiallisten altisteiden aiheuttamilta vaaroilta. Työnantajan tulee perehdyttää työntekijät kemikaalien turvalliseen käyttöön.

Työsuojeluviranomainen on koonnut tietoa kemiallisista tekijöistä Tyosuojelu.fi -verkkopalveluun.

Lisätiedot:

Tarkastaja Hanna Vainio-Hietanen, +358 295 018 133, etunimi.sukunimi@avi.fi
Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue