Sisältöjulkaisija

null Työsuhteen määräaikaisuutta, koeaikaa ja takaisinottovelvollisuuteen tullut muutoksia

Työsuhteen määräaikaisuutta, koeaikaa ja takaisinottovelvollisuuteen tullut muutoksia

13.1.2017

Työsopimuslakiin tuli muutoksia vuoden alussa. Työnantaja voi vuoden 2017 alusta lukien palkata pitkäaikaistyöttömän määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perusteltua syytä enimmillään vuodeksi. Työsopimuksia voi olla useampiakin, enintään kolme kappaletta kahden vuoden aikana, jos niiden yhteenlaskettu kesto ei ylitä yhtä vuotta.

Pitkäaikaistyöttömänä pidetään henkilöä, joka on ollut vähintään vuoden ajan työtön työnhakija. Tänä aikana hän on saanut olla enintään kahden viikon ajan töissä.

Koeaika voi vuodenvaihteen jälkeen tehtävissä työsopimuksissa olla entisen neljän kuukauden sijaan kuusi kuukautta. Työnantaja voi kuitenkin pidentää koeaikaa, jos työntekijä on sen aikana ollut vähintään 30 päivää työkyvyttömänä tai perhevapaalla. Sen sijaan työhön liittyvän koulutuksen perusteella ei enää voi sopia koeajan pidentämisestä.

Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika pidennyksineen ei jatkossakaan saa olla enempää kuin puolet sopimuksen kestosta.

Työnantajan takaisinottovelvollisuus lyhenee vuoden alussa yhdeksästä neljään kuukauteen. Vähintään 12 vuotta kestäneissä työsuhteissa takaisinottoaika on kuitenkin kuusi kuukautta. Takaisinottovelvollisuuden lyhentyminen koskee työsopimuksia, jotka päättyvät vuodenvaihteen jälkeen, vaikka työntekijä olisi irtisanottu ennen vuodenvaihdetta.

Takaisinottovelvoite tarkoittaa, että työnantajan on tarjottava työtä tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanomalleen työntekijälle. Tehtävän pitää olla sama tai samankaltainen, jota irtisanottu työntekijä on tehnyt, ja työntekijän on oltava työnhakijana TE-toimistossa.

Linkki:
Hallituksen esitys työsopimuslain muuttamisesta