Sisältöjulkaisija

null Työsuojelua EuroSafety-turvallisuusmessuilla

Työsuojelua EuroSafety-turvallisuusmessuilla

6.9.2018

Työsuojelu on yhteinen asia -juliste

Historiallinen juliste on työsuojeluviranomaisen näyttelyosaston symbolikuva EuroSafetyssä, ja liittyy yhteisen työpaikan teemaan.

Työsuojeluviranomainen opastaa kävijöitä omalla osastolla EuroSafety-turvallisuusalan messuilla 11.–13. syyskuuta Tampereella. Pohjoismaiden suurimmassa turvallisuusalan tapahtumassa työsuojeluviranomainen on valmistautunut erityisesti vuokratyön ja yhteisen työpaikan kysymyksiin. Kyseiset aihepiirit liittyvät meneillään olevaan työelämän murrokseen. Työsuojeluviranomaisen osastolta neuvotaan kävijöitä toki myös muissa työsuojeluun liittyvissä kysymyksissä.

Vuokratyössä on jaettu työturvallisuusvastuu

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että vuokratyöntekijöitä tulee kohdella työpaikalla yhdenvertaisesti yrityksen omien työntekijöiden kanssa.

Työnantajan vastuu vuokratyöntekijän työturvallisuudesta on sekä henkilöstövuokrausyrityksen että käyttäjäyrityksen vastuulla. – Vuokratyössä puhutaankin jaetusta työsuojeluvastuusta, jolloin yhteistyö henkilöstövuokrausyrityksen ja käyttäjäyrityksen välillä on tärkeää. Vuokratyöhön sovelletaan samaa työlainsäädäntöä kuten muihinkin työsuhteisiin, kertoo ylitarkastaja Miia Kulmala aluehallintoviraston (AVI) työsuojelusta.

Onko työpaikkasi yhteinen työpaikka?

Yhteisen työpaikan käsite on usein tuntematon ja hankalasti hahmotettava asia. – Tiedätkö, onko työpaikkasi yhteinen työpaikka. Niin. Moni ei tiedä, toteaa tarkastaja Pia Anttonen AVIn työsuojelusta ja jatkaa: – Monet meistä työskentelevät yhteisellä työpaikalla jatkuvasti tai ajoittain. Työskentely voi olla sujuvaa yksittäisen työntekijän tai työnantajan näkökulmasta katsottuna, mutta yhteisten vaarojen hallinta ei välttämättä ole työturvallisuuslain edellyttämällä tasolla.

Yhteinen työpaikka voi olla kyseessä silloin, kun määräysvaltaa käyttävän työnantajan työpaikalla työskentelee myös muiden työnantajien työntekijöitä tai itsenäisiä yrittäjiä. Työskentely voi tapahtua joko samanaikaisesti tai peräkkäin. Oleellista on se, vaikuttaako tehtävä työ muiden työpaikalla olevien turvallisuuteen tai terveyteen. – Jos työn vaikutukset eivät rajoitu työnantajan omiin työntekijöihin eivätkä ole oman työnantajan hallittavissa, on kyseessä yhteinen työpaikka ja yhteisiä vaaroja on hallittava yhteistoiminnassa, muistuttaa tarkastaja Pia Anttonen.

Työsuojeluviranomaisen osastolla on lisäksi esillä EU-OSHA -kampanja Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemikaaliset tekijät.

Lisää tietoa:
Tyosuojelu.fi > EU-hanke: Työturvallisuus vuokratyössä
Yhteinen työpaikka, työpaikkatiedote
Tyosuojelu.fi > Yhteiset työpaikat -hankesivusto
Vuokratyö, työpaikkatiedote

Linkit:
EuroSafety 2018

Tervetuloa keskustelemaan vuokratyöstä, yhteisen työpaikan kysymyksistä tai muusta työsuojeluun liittyvästä EuroSafety-turvallisuusmessuilla osastolle A 809. Ilmoittaudu klikkaamalla oheista kuvaketta, niin sisäänpääsy on maksuton.