Sisältöjulkaisija

null Maaseudun työturvallisuutta kuntoon KoneAgriassa

Maaseudun työturvallisuutta kuntoon KoneAgriassa

Verkkouutinen 10.10.2018

Tarkastaja Anumari Suhonen messuilla

Tarkastaja Anumari Suhonen neuvoo ja opastaa KoneAgriassa työsuojeluasioissa.

Työsuojeluviranomainen osallistuu yhteisosastolla Työterveyslaitoksen (TTL) kanssa KoneAgria 2018-messuille 11.13. lokakuuta Jyväskylän Paviljongissa. Teemana on maatalouskoneiden ja -laitteiden turvallisuus. 

Työnantajalla on työturvallisuuslakiin perustuva laaja huolehtimisvelvollisuus työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Maatilalla esimerkiksi suojaamaton kone aiheuttaa tapaturmavaaran, josta seurauksena olisi vakava vamma. Työnantajan tulee tunnistaa tämä riski ja ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin, muistuttaa tarkastaja Anumari Suhonen Itä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueelta.

Työntekijän puolestaan tulee ilmoittaa havaitsemastaan turvallisuuspuutteesta työnantajalle. Työnantaja kantaa vastuun, jos työntekoa jatketaan koneella, josta on poistettu suojakaari tai turvavyö tai on tehty muita ohituksia turvalaitteisiin.

Konetyö on usein kausiluonteista ja tällöin olisi syytä kiinnittää huomioita erityisesti työajan seurantaan. – Ylityötä saa tehdä tietyn määrän, mutta työn teettämisessä on otettava myös työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet huomioon. Työnantajan jatkuva seuranta- ja ohjausvelvollisuus on huomioitava myös tässä samoin kuin uusien työntekijöiden perehdyttämisessä, sanoo tarkastaja Suhonen.

Pienkuormaajat ja mönkijät kiinnostavat nuoria työntekijöitä ja heidän kohdallaan turvallisen työnteon ohjaus korostuu. Koneen käyttöohjeisiin tutustuminen on osa perehdytystä ja ne on työpaikalta löydyttävä suomen- ja/tai ruotsinkielisinä.

Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn työsuojelutarkastajat tekevät KoneAgriassa markkinavalvontatarkastuksia näytteillä oleviin tuotteisiin, eli koneisiin ja laitteisiin. Tarkastuksilla selvitellään, onko tuote laillisesti markkinoilla ja täyttääkö se sille asetetut vaatimukset. Tuotteita sekä niissä olevia merkintöjä sekä osia asiakirjoista valokuvataan tarpeen mukaan tarkastuksia varten. Löydät aiheesta tiedotteen täältä.

Uusi kysely auttaa maaseudun yrittäjiä tunnistamaan työhyvinvointiin liittyviä haasteitaan

Työterveyslaitos julkaisee 11.10.2018 Työn ja terveyden oma-arviointipalvelun maaseudun yrityksille, yrittäjille ja heidän työntekijöilleen. Verkkokyselyssä on erityisesti huomioitu maatalousyrittäjien työn ominaispiirteitä, mutta se soveltuu myös muiden yrittäjien käyttöön.

Työn ja terveyden oma-arviointipalvelun avulla vastaaja voi arvioida työtään, työympäristöään, työmenetelmiään, terveyskäyttäytymistään ja suojautumistaan työn vaaroja vastaan. Samalla vastaaja saa palautetta henkilökohtaista hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan.

Vastattuaan kysymyksiin vastaaja saa palautteen, jonka hän voi halutessaan tallentaa tai tulostaa. Palautteessa on tietoja ja ohjeita niistä toimenpiteistä, joiden perusteella kukin vastaaja voi vaikuttaa myönteisesti omaan työympäristöönsä ja terveyskäyttäytymiseensä, tutkija Birgitta Kinnunen Työterveyslaitoksesta kertoo.

Maksuton maaseudun yrittäjille, yrityksille ja työntekijöille suunnattu kysely toimii eri tyyppisillä päätelaitteilla, ja sitä on helppo käyttää esimerkiksi älypuhelimilla tai tableteilla. Palvelusta julkaistaan myöhemmin myös ruotsin- ja englanninkieliset versiot. Lisätiedot: Tutkija Birgitta Kinnunen, p. 040 753 2013, birgitta.kinnunen@ttl.fi

Tutustu kyselyyn: www.ttl.fi/oma-arvio