Sisältöjulkaisija

null Työsuojelua TalviTyhyt-seminaarissa - Hallitse työn psykososiaalista kuormitusta

Työsuojelua TalviTyhyt-seminaarissa - Hallitse työn psykososiaalista kuormitusta

6.2.2019

Valtakunnallinen julkishallinnon työhyvinvointiseminaari TalviTyhyt järjestetään 6.7.2. Tampereella. Seminaarin pääteemoja teemoja ovat muutos ja tulevaisuus.

TalviTyhyn näyttelyosastolla työsuojeluviranomainen neuvoo ja ohjaa julkishallinnon työnantajia mitä kuuluu tehdä työn psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi.

Haitallista psykososiaalista kuormitusta voi ilmetä missä tahansa työpaikassa. Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä. Väärin mitoitettuina, puutteellisesti hallittuina tai epäsuotuisissa olosuhteissa ne aiheuttavat haitallista työkuormitusta, muistuttaa ylitarkastaja Tuija Rönnholm AVIn työsuojelusta. Hän toimii työsuojeluviranomaisen näyttelyosaston asiantuntijana.

Työnantajalla on työturvallisuuslain mukaan velvollisuus huolehtia tarpeellisilla toimenpiteillä työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Haitallista työkuormitusta tulee ehkäistä eikä vain reagoida kielteisiin seurauksiin.

Työnantajan on oltava selvillä työpaikan psykososiaalisista kuormitustekijöistä ja oma-aloitteisesti ryhdyttävä toimiin, jos kuormitustekijöistä aiheutuu haittaa tai vaaraa työntekijöiden terveydelle, kertoo Tuija Rönnholm.

Psykososiaalisia kuormitustekijöitä voidaan hallita yhtä järjestelmällisesti kuin fyysisen työympäristön epäkohtia. Keskeinen väline on työn vaarojen selvittäminen ja arviointi. Huolellisesti tehty arviointi auttaa työnantajaa tunnistamaan ne työn kuormitustekijät, joihin toimet tulee kohdistaa. Ellei sitä tehdä riittävän kattavasti tai lainkaan, tarvittavia ennaltaehkäiseviä toimia ei välttämättä tunnisteta eikä toteuteta, sanoo ylitarkastaja Rönnholm.

Jos työnantajalla ei ole riittävää asiantuntemusta tunnistaa kuormitustekijöitä ja arvioida niitä, hänen on käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita, kuten työpaikan työterveyshuoltoa. Haitallisten kuormitustekijöiden tunnistamisessa voi käyttää apuna työterveyshuollon työpaikkaselvitystä.

Voit tutustua lisää aiheeseen Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla – oppaasta. Löydät sen täältä.

Ylitarkastaja Tuija Rönnholm kertomassa työn psykososiaalisen kuormituksen hallinnasta

Ylitarkastaja Tuija Rönnholm kertomassa työn psykososiaalisen kuormituksen hallinnasta.