Sisältöjulkaisija

null Työsuojelua visioitiin datalouhinnan aikakauteen: SAK ja EK pitävät työelämän muutosvauhtia työsuojeluvalvonnan suurimpana haasteena

Työsuojelua visioitiin datalouhinnan aikakauteen: SAK ja EK pitävät työelämän muutosvauhtia työsuojeluvalvonnan suurimpana haasteena

4.10.2018

STM:n Raimo Antilan puheenvuoro Työsuojelun tulevaisuuspäivillä

Ylijohtaja Raimo Antila rohkaisemassa työsuojeluhallinnon henkilöstöä tulevaisuuspohdintoihin.

Työsuojelun tulevaisuuspäivillä hahmoteltiin työsuojeluvalvonnan tulevaisuutta voimakkaasti muuttuvan työelämän pyörteissä. Tilaisuus pidettiin 2.3.10. Jyväskylässä, ja läsnä oli koko työsuojeluhallinnon henkilöstö. Näkemyksensä työsuojeluvalvonnan kehittämiseen toivat SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ja EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueita tulosohjaavan STM:n työ- ja tasa-arvo-osaston (TTO) ylijohtaja Raimo Antila esitti päivien tavoitteeksi, että työsuojeluviranomaisesta tehdään vähintään Suomen paras valvontaviranomainen.

TTO:n valvontajohtaja Arto Teronen kuvasi tilaisuudessa työsuojeluviranomaistoiminnan nykytilaa ja tulevaisuuden haasteita. Työsuojeluvalvonta on kehittynyt muutosten mukana, työsuojeluvalvonta toimii hyvin ja on aikaansaanut hyviä tuloksia, arvioi Arto Teronen.

Kehittämiskohteiksi valvontajohtaja Teronen nosti työsuojeluvalvonnan vaikuttavuuden ja monipuoliset työotteet. Hän muistutti, että yhteisen valvonnan toteutusta jatketaan kohti Luova-virastoa.

Tilaisuudessa käyttivät puheenvuorot videon välityksellä myös SAK ja EK. Linkit puheenvuoroihin tämän uutisen lopussa.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta korosti työsuojeluviranomaisen valvontaroolin tärkeyttä meneillään olevassa voimakkaassa työelämän murroksessa. – Työsuojeluviranomaiselle toivotaan uusia toimivaltuuksia, pehmeää ohjausta ja neuvontaa unohtamatta, esitti puheenjohtaja Eloranta.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies puhui myös työsuojelun viranomaistoiminnan kehittämisestä yhteistyössä niin, että se vastaisi herkästi työelämän muutoksia. Hän kertoi, että tasa-arvoinen työelämä on EK:lle tärkeää, ja asian tiimoilta EK on aloittanut Työ ei syrji -kampanjan.

Työsuojelun tulevaisuuspäivien keskeistä antia olivat henkilöstön ideat mm. siitä, millaista valvontatyö olisi datalouhinnan aikakaudella.

Ylijohtaja Raimo Antila summasi tilaisuuden päätöspuheenvuorossaan päivien antia. Päivien aikana saatiin hyviä kehittämisehdotuksia. Näissä nousi esiin keskeisiä valvonnan teemoja: asiakaslähtöisyyttä, digitalisaatiota, ennakointia ja toiminnan sujuvoittamista.

Ylijohtaja Antila linjasi, että Työsuojelun tulevaisuuspäivien kehittämisehdotuksia jatkotyöstetään osana tulevan nelivuotiskauden runkosuunnittelua sekä muulla tavoin osana toiminnan kehittämistä.

Linkit:

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorannan näkemykset
EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen näkemykset