Sisältöjulkaisija

null Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2016: yli 28 000 tarkastusta, valvonta riskiperusteista

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2016: yli 28 000 tarkastusta, valvonta riskiperusteista

26.4.2017

Työsuojeluviranomainen teki vuonna 2016 yli 28 000 työsuojelutarkastusta. Valvontaa kohdennettiin  riskiperusteisesti niille toimialoille, joilla esiintyy tapaturmavaaroja, psykososiaalista kuormitusta, fyysistä kuormitusta, kemikaalivaaroja tai kosteus- ja homeongelmia. Lisäksi valvottiin sellaisia toimialoja, joilla esiintyy keskimääräistä enemmän harmaata taloutta, työskentelee paljon ulkomaalaisia työntekijöitä tai työskennellään niin sanotuissa epätyypillisissä työsuhteissa.

Työsuojeluvalvonnassa otettiin käyttöön niin sanottu turvallisuuden hallinnan asiakokonaisuus, jolla tarkoitetaan yleisiä, kaikkia työpaikkoja koskevia asioita, kuten vaarojen tunnistamista ja arviointia, työterveyshuollon työpaikkaselvityksen toteutusta sekä työnantajan yleisten velvollisuuksien läpikäymistä. Vaarojen arvioinnin ja työterveyshuollon työpaikkaselvityksen yhteydessä varmistettiin erityisesti, että psykososiaalinen kuormitus on otettu työpaikoilla huomioon.

Valvonnan lisäksi työsuojeluviranomainen neuvoo ja ohjaa niin työntekijöitä kuin työnantajia. Vuonna 2016 käynnistettiin valtakunnallinen puhelinneuvonta, josta saa neuvontaa kaikissa työsuojeluun liittyvissä kysymyksissä, kuten työsopimuksiin, työsuhdelainsäädäntöön, työpaikan olosuhteisiin, psykososiaaliseen kuormitukseen tai koneiden ja laitteiden turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Vuonna 2016 uudistunut asbestilainsäädäntö näkyi rakennusalaan liittyvässä neuvonnassa. Myös sisäilma-asioista kysyttiin paljon. Puhelinneuvontaan soitti kaikkiaan yli 23 000 soittajaa.

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2016 verkkojulkaisuna ja tulostettavassa pdf-muodossa
Vuosikertomus ruotsiksi verkkojulkaisuna ja tulostettavassa pdf-muodossa

Vuosikertomus englanniksi verkkojulkaisuna ja tulostettavassa pdf-muodossa

Lisätietoja:

Johtaja Päivi Suorsa, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue
p. 0295 017 630, etunimi.sukunimi@avi.fi

Valvontajohtaja Raimo Antila, STM
p. 0295 163 094, etunimi.sukunimi@stm.fi

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet valvovat työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista. Lisäksi vastuualueet antavat ohjeita ja neuvoja työn terveyteen ja turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoa terveestä ja turvallisesta työstä työsuojeluhallinnon verkkopalvelussa www.tyosuojelu.fi.