Sisältöjulkaisija

null Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2017: valvontatavoitteet saavutettiin, asiakkaat tyytyväisiä palveluihin

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2017: valvontatavoitteet saavutettiin, asiakkaat tyytyväisiä palveluihin

4.5.2018

Työsuojeluviranomainen teki vuonna 2017 lähes 28 000 työsuojelutarkastusta. Valvonta suunnattiin niihin kohteisiin, joissa esiintyy eniten riskejä. Eniten tarkastuksia tehtiin rakentamisen toimialalle. Myös teollisuuden ja kaupan alan työpaikoille tehtiin paljon tarkastuksia. Tärkeimpiä asioita valvonnassa oli varmistaa, että työpaikan vaarat ja haitat on tunnistettu ja että työterveyshuollon työpaikkaselvitys on tehty. Lisäksi valvottiin, että työsuojelun yhteistoiminta toteutuu työpaikoilla ja että perehdytyksestä on huolehdittu.

Valvontatehtävän lisäksi työsuojeluviranomainen käsitteli vuonna 2017 yli 850 lupahakemusta. Eniten käsiteltävänä oli panostajan pätevyyteen liittyviä lupia. Ohjeita ja neuvoja annettiin vastaamalla yli 33 000 yhteydenottoon. Valtaosa yhteydenotoista, noin 80 prosenttia, tuli valtakunnallisen puhelinneuvonnan kautta ja ne käsittelivät pääasiassa työsuhteen ehtoihin sekä työympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Työsuojeluhallinnon verkkopalvelulla Tyosuojelu.fi oli vuonna 2017 yli 840 000 käyttäjää.

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2017 verkkojulkaisuna ja tulostettavassa pdf-muodossa

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2017 kansikuva

Lisätietoja:

Johtaja Päivi Suorsa, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue
p. 0295 017 630, etunimi.sukunimi@avi.fi

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet valvovat työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista. Lisäksi vastuualueet antavat ohjeita ja neuvoja työn terveyteen ja turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoa terveestä ja turvallisesta työstä työsuojeluhallinnon verkkopalvelussa www.tyosuojelu.fi.