Sisältöjulkaisija

null Työsuojeluhallinto mukana ”Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät” – EU-kampanjassa

Työsuojeluhallinto mukana ”Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät” – EU-kampanjassa

5.1.2018

Altistuminen vaarallisille aineille on yleistä Euroopan työpaikoilla. Vaaralliset aineet työpaikoilla voivat aiheuttaa erilaisia terveysongelmia ja sairauksia sekä muodostaa turvallisuusriskejä. Uuden EU:n laajuisen kampanjan 2018-2019 "Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät" tarkoituksena on lisätä tietoisuutta vaarallisten aineiden työpaikalla aiheuttamista riskeistä ja edistää riskien ennaltaehkäisyn kulttuuria. Suomen työsuojeluhallinto on mukana kampanjassa.

Kampanjan tavoitteena on mm. lisätä tietoisuutta vaarallisten aineiden  aiheuttamien riskien ehkäisemisen tärkeydestä ja oikaista yleisiä väärinkäsityksiä, edistää riskinarviointia antamalla tietoa käytännöllisistä työkaluista ja luomalla tilaisuuksia jakaa hyviä käytäntöjä vaarallisten aineiden poistamisesta tai niiden korvaamisesta työpaikoilla sekä lisätä tietoisuutta riskeistä, joita työperäinen altistuminen karsinogeeneille  aiheuttaa.

Kampanja ottaa kohteeksi työntekijäryhmät , joilla on erityisiä tarpeita ja joihin kohdistuvat suuremmat riskit tarjoamalla räätälöityjä tietoja ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä.

Lisätietoa kampanjasta @EU_OSHA :n verkkopalvelusta https://osha.europa.eu/fi/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19