Sisältöjulkaisija

null Työsuojeluhanke ohjaa sote-yrityksiä noudattamaan lakisääteisiä työnantajavelvoitteita

Työsuojeluhanke ohjaa sote-yrityksiä noudattamaan lakisääteisiä työnantajavelvoitteita

8.9.2017

- Epävarmuus työnantajan lakisääteisten perusvelvoitteiden noudattamisen suhteen vie tällä hetkellä turhaan energiaa monissa yksityisissä sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrityksissä, kertoo työsuojeluhallinnon YKSOTE-kuormitus 2017-18 -valvontahanketta koordinoiva Marja Tereska-Korhonen Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Työnantajan velvollisuuksiin kuuluvat esimerkiksi se, että työajat suunnitellaan säädösten sallimissa raameissa, työntekijöille maksetaan sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesti palkkaa, työn tekemistä johdetaan, työntekijöitä on riittävästi tehtävään työhön nähden, työsuojelutoiminta järjestetään ja työterveyshuollon palvelut hyödynnetään.

- Työpaikoilla olisi hyvä tuntea myös ne asiat, joista työnantajan ja työntekijöiden kesken voidaan neuvotella ja sopia. Erityisesti sosiaalipalveluissa työntekijät eivät aina tiedä sopimisen mahdollisuuksia, etenkin jos työntekijöillä ei ole neuvottelijaa, Tereska-Korhonen toteaa.

Yritysten kasvaessa nopeasti johdon haasteena on pysyä ajan tasalla eri puolella maata sijaitsevilla työpaikoilla tuotettavista palveluista sekä näiden vaatimista resursseista. Sote-työssä inhimilliset tekijät vaikuttavat merkittävästi työn sisältöön ja psykososiaalisen kuormittumisen riski kasvaa, mikäli on epäselvää millaista työsuoritusta työnantaja työntekijältä odottaa.

- Työolosuhteet tunteva työsuojeluvaltuutettu ja työterveyshuollon työpaikkaselvitys ovat johdolle hyvä tietolähde, jota kannattaisi sote-yrityksissä hyödyntää enemmän. Kun psykososiaalinen kuormitus vähenee, syntyy tilaa kehittää työtä tehokkaammaksi ja turvallisemmaksi, muistuttaa Tereska-Korhonen­.  

Työsuojeluhallinnolla on käynnissä sote-alan yrityksiin kohdistuva YKSOTE-kuormitus 2017-18 -valvontahanke, jossa on tähän mennessä tehty yli 400 työsuojelutarkastusta. Tarkastuksilla varmistetaan, että työnantajat tuntevat lakisääteiset työnantajavelvoitteensa ja huolehtivat työntekijöiden terveydelle haitallisen fyysisen ja psykososiaalisen kuormituksen ehkäisemisestä, mm. ergonomisten työasentojen toteutumisesta sekä työnteon sujuvuudesta. Kodeissa tehtävän työn työsuojelu on hankkeessa erityisen huomion kohteena.

Lisätietoja:
tarkastaja Marja Tereska-Korhonen, LSAVIn työsuojelun vastuualue
p. 029 501 8188, marja.tereska-korhonen@avi.fi
www.tyosuojelu.fi/sote-toimialat