Sisältöjulkaisija

null Työsuojelulautakunnat keskustelivat vaikuttavasta työsuojeluvalvonnasta

Työsuojelulautakunnat keskustelivat vaikuttavasta työsuojeluvalvonnasta

9.3.2017

Työsuojeluvalvonnan tavoitteena on olla entistä laadukkaampaa ja yhdenmukaisempaa. Yhtenä esimerkkinä tästä on valvonnan valtakunnallinen suuntaaminen riskiperusteisesti.

Työsuojeluvalvonnan nykyisyyttä ja tulevaisuutta pohdittiin Helsingissä 9. maaliskuuta järjestetyssä työsuojelulautakuntien seminaarissa. Tämä oli viides valtakunnallinen työsuojelulautakuntien yhteinen tapaaminen. Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin vuonna 2003 ja edellisen kerran lautakuntien edustajat tapasivat vuonna 2014. 

Myös työsuojelussa asiakaslähtöisyys ja asiakkaat ovat keskiössä. Hyvä esimerkki asiakaslähtöisyydestä on helmikuussa 2016 aloittanut työsuojelun valtakunnallinen puhelinneuvonta, joka on saanut erittäin positiivisen vastaanoton.

Meneillään oleva maakuntauudistus vaikuttaa myös työsuojeluhallintoon. Osana maakuntauudistusta valmistellaan valtioneuvoston yhteistä valtakunnallista lupa- ja valvontavirastoa, jossa viidestä alueellisesta työsuojeluviranomaisesta muodostetaan yksi valtakunnallinen viranomainen. Työsuojelun riippumaton asema on tunnistettu uudistuksen valmistelussa.

Työsuojelun vastuualueen yhteydessä toimii neuvoa antava työsuojelulautakunta. Se koostuu työmarkkinajärjestöjen ja alan asiantuntijoiden edustajista. Työsuojelulautakunnan tehtävänä on muu muassa käsitellä aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen toimialueella merkittäviä työsuojelun kehitys-, suunnittelu- ja seurantahankkeita sekä työsuojelun yleisiä toimintalinjoja ja tulostavoitteita.

Aluejohtaja Vesa Saarinen arvioi seminaarissa maakunta-ja sote-uudistuksen haasteita työsuojelulle SAK:n näkökulmasta.

Lisätietoja:
Leo Suomaa, ylijohtaja (STM), p. 0295 163 449, etunimi.sukunimi@stm.fi
Kati Santasalo, ylitarkastaja (STM), p. 0295 163 351 etunimi.sukunimi@stm.fi

Työsuojelulautakunnat: http://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/toiminta/tyosuojelulautakunnat