Sisältöjulkaisija

null Työsuojelun säädösvalmistelukatsaus ja EU-tiedote 2/2019 on julkaistu

Työsuojelun säädösvalmistelukatsaus ja EU-tiedote 2/2019 on julkaistu

24.9.2019

Sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osasto on julkaissut 20. syyskuuta katsauksen valmistelussa olevista työsuojelusäädöksistä ja työsuojelun EU-tiedotteen.

Säädösvalmistelutiedotteeseen on koottu työsuojelun ajankohtaiset säädösvalmisteluhankkeet vastuuhenkilöineen ja valmisteluvaiheineen. Katsauksessa 2/2019 ovat esillä mm. kemikaalisäännökset, työturvallisuuslain muutosehdotukset ja työvälineiden käyttöasetuksen muuttaminen.

Euroopan unionissa vireillä olevat työsuojelua koskevat lainsäädäntöasiat kootaan omaan EU-tiedotteeseensa. EU-tiedote julkaistaan säädösvalmistelukatsauksen tapaan kahdesti vuodessa.

Työsuojelun säädösvalmistelun seuranta 2/2019 (pdf)
Työsuojelun EU-tiedote 2/2019 (pdf)