Sisältöjulkaisija

null Työsuojelun säädösvalmistelun seuranta ja EU-tiedote 1/2018 julkaistu

Työsuojelun säädösvalmistelun seuranta ja EU-tiedote 1/2018 julkaistu

27.2.2018

Sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osasto on julkaissut 23.2. katsauksen valmisteltavana olevista työsuojelusäädöksistä sekä työsuojelun EU-tiedotteen.

Säädösvalmistelun ajankohtaistiedote julkaistaan noin kaksi kertaa vuodessa ja siinä kuvataan työ- ja tasa-arvo-osaston vastuulla olevat työsuojeluun liittyvät säädösvalmisteluhankkeet, vastuuhenkilöt ja valmisteluvaihe. Uusimman katsauksen aiheita ovat mm. kemikaalisäännökset, ehdotus kosteus- ja homevaurioita mittaavien ja analysoivien tahojen pätevyydestä sekä valtion lupa- ja valvontaviraston perustamisesta työsuojelulakeihin aiheutuvat muutokset.

Euroopan unionissa vireillä olevat työsuojeluun liittyvät lainsäädäntöasiat julkaistaan erillisessä EU-tiedotteessa, jota päivitetään samaan aikaan säädösvalmistelukatsauksen kanssa.

Työsuojelun säädösvalmistelun seuranta 1/2018 (pdf)
Työsuojelun EU-tiedote 1/2018 (pdf)