Sisältöjulkaisija

null Työsuojelun säädösvalmistelun seuranta ja EU-tiedote 1/2019 julkaistu

Työsuojelun säädösvalmistelun seuranta ja EU-tiedote 1/2019 julkaistu

11.2.2019

Sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osasto on julkaissut 8. helmikuuta katsauksen valmistelussa olevista työsuojelusäädöksistä sekä työsuojelun EU-tiedotteen.

Ministeriön säädösvalmistelutiedotteessa kuvataan ajankohtaiset työsuojelun säädösvalmisteluhankkeet vastuuhenkilöineen ja valmisteluvaiheineen. Tuoreimmassa katsauksessa esillä ovat mm. työvälineiden käyttöasetuksen muuttaminen, hallinnolliset seuraamusmaksut työsuojeluvalvonnassa sekä kemikaalisäännökset.

Euroopan unionissa vireillä olevat työsuojelua koskevat lainsäädäntöasiat julkaistaan erillisessä EU-tiedotteessa. EU-tiedote julkaistaan säädösvalmistelukatsauksen tapaan kaksi kertaa vuodessa.

Työsuojelun säädösvalmistelun seuranta 1/2019 (pdf)
Työsuojelun EU-tiedote 1/2019 (pdf)