Sisältöjulkaisija

null Työsuojelun säädösvalmistelun seuranta ja EU-tiedote 2/2017 julkaistu

Työsuojelun säädösvalmistelun seuranta ja EU-tiedote 2/2017 julkaistu

25.9.2017

Sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osasto on julkaissut 22.9. katsauksen ministeriössä valmisteltavana olevista työsuojelusäädöksistä sekä työsuojelun EU-tiedotteen.

Säädösvalmistelun ajankohtaistiedote julkaistaan noin kaksi kertaa vuodessa ja siinä kuvataan työ- ja tasa-arvo-osaston vastuulla olevat työsuojeluun liittyvät säädösvalmisteluhankkeet, niiden vastuuhenkilöt sekä valmisteluvaihe. Euroopan unionissa vireillä olevat työsuojeluun liittyvät lainsäädäntöasiat esitetään erillisessä EU-tiedotteessa, jota päivitetään samaan aikaan säädösvalmisteluluettelon kanssa.

Säädösvalmistelun tavoitteena on huolehtia siitä, että työsuojelua koskeva lainsäädäntö on vaikuttavaa, ajantasaista, tarkoituksenmukaista ja selkeätä. Lainsäädännön tulee olla työnantajien ja työntekijöiden sekä valvontaviranomaisen kannalta ymmärrettävää ja helposti sovellettavissa.

Työsuojelun säädösvalmistelun seuranta 2/2017 (pdf)
Työsuojelun EU-tiedote 2/2017 (pdf)