Sisältöjulkaisija

null Työsuojelun säädösvalmistelun seuranta ja EU-tiedote 2/2018 julkaistu

Työsuojelun säädösvalmistelun seuranta ja EU-tiedote 2/2018 julkaistu

24.9.2018

Sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osasto on julkaissut 21.9. katsauksen valmisteltavana olevista työsuojelusäädöksistä sekä työsuojelun EU-tiedotteen.

Kahdesti vuodessa julkaistavassa säädösvalmistelutiedotteessa kuvataan työ- ja tasa-arvo-osaston vastuulla olevat työsuojeluun liittyvät säädösvalmisteluhankkeet, vastuuhenkilöt sekä valmisteluvaihe. Uusimman katsauksen aiheina ovat mm. kemikaalisäännökset, työvälineiden käyttöasetuksen muutostarpeet ja Terveiden tilojen vuosikymmen -toimenpideohjelma.

Euroopan unionissa vireillä olevat työsuojeluun liittyvät lainsäädäntöasiat julkaistaan erillisessä EU-tiedotteessa, jota päivitetään samaan aikaan säädösvalmistelukatsauksen kanssa.

Työsuojelun säädösvalmistelun seuranta 2/2018 (pdf)
Työsuojelun EU-tiedote 2/2018 (pdf)