Sisältöjulkaisija

null Työsuojelupäivillä pohdittiin toimivaa työympäristöä: Yhteisten työpaikkojen työturvallisuus kärsii työmaan tiedon kulun puutteista

Työsuojelupäivillä pohdittiin toimivaa työympäristöä: Yhteisten työpaikkojen työturvallisuus kärsii työmaan tiedon kulun puutteista

Verkkouutinen 14.12.2018

Työsuojelupäivien teemana oli tänä vuonna toimiva työympäristö. Aiheen tiimoilta tapahtumassa esiteltiin meneillään olevaa työsuojeluviranomaisen valtakunnallista Yhteiset työpaikat -hanketta. Hankkeen taustana on työelämän voimakas muutos, joka on tehnyt monesta työpaikasta ns. yhteisen työpaikan. Yksi ja sama yritys ei vastaa esimerkiksi ison teollisuuslaitoksen rakentamisesta tai kunnossapidosta, vaan urakka on jaettu usean yrityksen ja näiden alihankkijoiden kesken.

Työsuojeluviranomainen on tehnyt työpaikoilla valvontaa hankkeen puitteissa. Valvontahavaintojen mukaan esimeriksi teollisuuden yhteisillä työpaikoilla työsuojelun yhteistoiminta ontuu eikä tieto välttämättä kulje eri toimijoiden välillä. Tästä on seurannut työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin ongelmia. Konkreettisia puutteita työmailla on ollut mm. suojauksissa ja turvalaitteissa sekä kulkuteiden merkitsemissä, kertoi ylitarkastaja Jarmo Osmo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraton työsuojelun vastuualueelta.

Ylitarkastaja Osmo sanoi, että rakentamisen toimialalla työsuojelutarkastuksilla on havaittu puutteita henkilösuojainten, kuten esimerkiksi putoamissuojainten, käytössä, jolloin on korostunut putoamisen vaara. Myös kulkutiet työmaalla ovat olleet turvallisuudeltaan puutteellisia. Kaivostoiminnassa ja louhinnassa on korostunut työtekijöiden altistuminen kemiallisille tekijöille. Myös työvälineiden kunnossa ja sopivuudessa työtehtävään on havaittu puutteita kuten työmaiden siisteydessä ja järjestyksessä.

Haasteet yhteisellä työpaikalla

Yhteiset työpaikat -hankkeen kokemusten pohjalta ylitarkastaja Jarmo Osmo listasi yhteisen työpaikan työsuojelun haasteita. Niitä ovat mm. asenteet ja työkulttuuri, palvelutuottajien valinta ja sopimukset, hankintaketjut, turvallisuuden johtamiseen käytettävissä olevat resurssit, vastuut ja sitoutuminen ja vaarojen tunnistaminen.

Yksi kehittämiskohde olisi yhteisen työpaikan toimijoiden välisen tiedon kulun parantaminen niin, että jokainen tietäisi omat työsuojeluvastuunsa ja niiden toteutumista myös valvottaisiin työmaan omasta toimesta, toteaa ylitarkastaja Jarmo Osmo.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Jarmo Osmo, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue
p. 095 018 767,
jarmo.osmo@avi.fi

Linkit:
Yhteiset työpaikat -hankkeen diaesitys Työsuojelupäivillä
Yhteiset työpaikat -hankesivu

Jarmo Osmo puhumassa Työsuojelupäivillä