Sisältöjulkaisija

null Työsuojelutarkastajat jalkautuvat Lohjalle ja Karkkilaan

Työsuojelutarkastajat jalkautuvat Lohjalle ja Karkkilaan

24.10.2016 – Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat jalkautuvat 26. ja 27.10. Lohjalle ja Karkkilaan tarkastamaan laajasti eri toimialojen työpaikkoja. Kyseessä on uudenlaisen valvontatavan kokeilu.

”Yleensä suuntaamme tehovalvontaa toimialoille, joissa katsomme olevan erityisiä työsuojeluriskejä. Tällä kertaa emme valikoi kohteita toimialan mukaan, vaan valvomme kaikkien alojen työpaikkoja”, kertoo ylitarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Paikallisen tehovalvonnan tärkeimpänä tavoitteena on jakaa tietoa työsuojelusta sekä tukea työpaikkojen omaa työsuojelutoimintaa. Tarkastuksilla keskitytään erityisesti siihen, miten terveyttä vaarantavat riskit on tunnistettu ja arvioitu, mitä riskien hallitsemiseksi on tehty ja miten näiden toimenpiteiden onnistumista on seurattu. Työnantajan tulee tässä työssä huomioida myös psykososiaaliset kuormitustekijät. Kuormituksen hallinta on tärkeää mm. työuupumuksen ehkäisemiseksi.

Mikäli tarkastuksilla havaitaan laiminlyöntejä, niihin puututaan ensisijaisesti toimintaohjeilla ja kehotuksilla.

”Kokemuksemme on, että valvonnasta tiedottaminen etukäteen ei vaaranna olennaisten puutteiden havaitsemista. Suurin osa valvomistamme asioista edellyttää työpaikoilta jatkuvaa ja pitkäjänteistä työtä. Niitä ei voi laittaa kahdessa päivässä kuntoon”, Nykänen kertoo.

Tarkastuksiin osallistuu 14 tarkastajaa, ja he tarkastavat kahden päivän aikana yhteensä noin sata työpaikkaa. Tarkastukset tehdään ennalta ilmoittamatta.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Jari Nykänen
p. 0295 016 321, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen
p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi 

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi
 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.