Sisältöjulkaisija

null Työsuojelutarkastajat tekevät valvontaiskuja pääkaupunkiseudun baareihin

Työsuojelutarkastajat tekevät valvontaiskuja pääkaupunkiseudun baareihin

2.9.2015 – Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat valvovat lähiviikkoina tehostetusti pubeja, baareja ja kahviloita pääkaupunkiseudulla. Valvontaiskuissa tehdään yllätystarkastuksia yhteensä kymmeniin alan työpaikkoihin. Tarkastukset keskittyvät etupäässä Helsinkiin, mutta niitä tehdään myös Espoossa ja Vantaalla.

Valvontaiskujen tavoitteena on varmistaa, että työnantajat noudattavat työelämän pelisääntöjä. Tarkastuksilla valvotaan muun muassa työsopimuksia, työvuorolistoja ja palkkalaskelmien antamista. Työnantajan tulee työlainsäädännön lisäksi noudattaa määräyksiä, jotka ovat yleissitovissa matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevissa työehtosopimuksissa.

Yötyö ja melu ovat baarityön yleisiä terveysriskejä

Pääkaupunkiseudun pubien, baarien ja kahviloiden työsuojelutarkastuksilla valvotaan myös, että lakisääteiset työterveyshuoltopalvelut on järjestetty. Lisäksi baareissa ja pubeissa valvotaan erityisesti sitä, että asiakasväkivallan uhan hallintaan on toimivat käytännöt. Asiakasväkivallan uhkaan on aidosti varauduttava: työntekijöiden on tiedettävä miten toimia, jos asiakas käyttäytyy uhkaavasti.

Baarityön yleisimmät terveyshaitat liittyvät yötyöhön ja meluun. Terveyshaittoja voivat aiheuttaa myös yksipuolisesti kuormittavat työasennot, ahtaat tilat ja raskaat nostot. Kahvilatyössä terveyshaittoja voi aiheuttaa muun muassa jauhopöly, jos jauhoja käytetään kymmeniä kiloja viikossa. Työhön liittyvien terveysriskien hallitsemisessa työterveyshuollolla on merkittävä rooli.

Lakisääteinen työterveyshuolto tulee järjestää jokaisella työpaikalla, jossa on yksikin työntekijä. Työterveyshuollon tehtävä on ennaltaehkäistä työn aiheuttamia tapaturmia, sairauksia ja terveyttä vaarantavaa kuormitusta. Työterveyshuoltopalveluihin kuuluu oleellisena osana työpaikkaselvitys. Työnantaja saa Kelalta takaisin vähintään 50 % lakisääteisistä työterveyshuoltokuluista.

Vuodessa noin 1 000 työsuojelutarkastusta ravintola-alalle

Työsuojelutarkastajat tekevät vastaavia valvontaiskuja ravintola-alalle Etelä-Suomen aluehallintoviraston valvonta-alueella pari kertaa vuodessa. Kaiken kaikkiaan majoitus- ja ravitsemisalan työpaikkoihin tehdään vuoden 2015 aikana Etelä-Suomessa noin 1 000 työsuojelutarkastusta.

Mikäli tarkastuksilla havaitaan puutteita, työsuojelutarkastajat antavat työnantajille toimintaohjeita ja kehotuksia niiden korjaamiseksi.

Lisätietoja majoitus- ja ravitsemisalan työsuojeluvalvonnasta Etelä-Suomessa osoitteessa www.tyosuojelu.fi/fi/etela_majoitusjaravitsemisala.

Lisätietoja:
Työsuojelutarkastaja Tarmo Järvinen, puh. 029 501 6262, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000. Vastuualueella on 200 työntekijää.