Sisältöjulkaisija

null Työsuojelutarkastuksen kulku kiinnosti KoneAgriassa

Työsuojelutarkastuksen kulku kiinnosti KoneAgriassa

15.10.2018

Agrologiopiskelijat keskustelemassa työsuojelutarkastajan kanssa

Savonia ammattikorkeakoulun agrologiopiskelijat keskustelemassa työsuojelusta KoneAgriassa.

Maatalousyrittäjät tietävät, että koneiden työturvallisuus on työsuojelua, mutta kun mennään työaikakirjanpitoon ja palkattujen työntekijöiden työsuhteen ehtoihin tai ulkomaalaisen työvoiman käyttöön, siirrytään tietoisuuden harmaalle alueelle. Näin voisi kiteyttää Jyväskylän Paviljongissa 10.13. lokakuuta pidetyn KoneAgria 2018 -messutapahtuman työsuojelun näkökulmasta.

Hyvin monenlaisissa asioissa tultiin neuvoja kysymään, mutta työantajavelvollisuudet olivat aihekokonaisuutena ehdotonta kärkeä, kertoo tarkastaja Anumari Suhonen Itä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueelta. Hän neuvoi ja opasti messukävijöitä työsuojeluviranomaisen ja Työterveyslaitoksen yhteisosastolla.

Suhosen mukaan työsuojelutarkastuksen kulku maatilalla oli neuvontaosastolla poikenneiden vieraiden mielen päällä. Miten työsuojelutarkastukseen tulee valmistautua ja mikä on tarkastuksen kulku. Näistä asioista sai kertoa hyvin monelle, tarkentaa Suhonen.

Muita messuväkeä askarruttaneita aiheita olivat muun muassa koneiden työturvallisuus ja puutteet työpaikan olosuhteissa. Myös maatalousalan opiskelijoita vieraili osastolla.

KoneAgria kokosi Jyväskylän Lutakkoon järjestäjien mukaan 8 000 kävijää.  Palautteen mukaan he olivat lähes pelkästään ammattilaisia, kertoo näyttelypäällikkö Marko Toivakka.

Työsuojeluviranomaisen ja Työterveyslaitoksen yhteisosastolla järjestettiin puristusvoimatesti, johon osallistui reilut 500 messuvierasta. Kaikkiaan osastolla vieraili arvioilta seitsemisen sataa kävijää.

Markkinavalvonta positiivinen asia

Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn työsuojelutarkastajat tekivät KoneAgriassa markkinavalvontatarkastuksia näytteillä myynnissä oleviin tuotteisiin, eli koneisiin ja laitteisiin. Tavoitteena oli selvittää, että työkäyttöön tarkoitetut koneet ja laitteet ovat vaatimusten mukaisia.  

Työsuojeluhallinnon markkinavalvonnalla huolehditaan siitä, että työkäyttöön tarkoitetut koneet ja laitteet ovat vaatimusten mukaisia. Valvonta kohdistuu yleensä valmistajaan, maahantuojaan tai myyjään, joka on saattanut tuotteen markkinoille. Sen tavoitteena on varmistaa työssä käytettävien työvälineiden turvallisuus. Suomen markkinavalvonta on osa koko Euroopan unionin alueella tapahtuvaa valvontaa.

Messuilla tuotteita sekä niissä olevia merkintöjä valokuvattiin tarkastusta varten. Muut tarkastettavat tiedot kuten koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja käyttöohjeet pyydettiin toimittavaksi tarkastajalle messujen päätyttyä.

Näytteilleasettajille oli lähetetty ennakkotiedote markkinavalvonnasta. Ennakkotieto tarkastuksista ja tarkastajan käynti osastolla koettiin pääasiassa positiivisena asiana, kertoo tarkastaja Mari Purmonen Länsi- ja Sisä-Suomen AVIsta.

Linkit:
www.tyosuojelu.fi
> Työsuojelutarkastus
> Tietoa markkinavalvonnasta

KoneAgria 2018