Sisältöjulkaisija

null Työsuojelutarkastuksia Espoon kahviloihin ja pubeihin: työpaikalla on oltava työvuorolistat

Työsuojelutarkastuksia Espoon kahviloihin ja pubeihin: työpaikalla on oltava työvuorolistat

16.8.2017 – Etelä-Suomi

Työsuojelutarkastajat tekevät elo–syyskuun aikana tehovalvontaa ravitsemisalan työpaikoissa Espoossa. Kohteina ovat erityisesti kahvilat, pubit ja pizzeriat. Tarkastukset tehdään ennalta ilmoittamatta.

Tarkastuksilla valvotaan, että työpaikoilla on työvuorolistat. Listat on laadittava aina kolmen viikon jaksolle ja laitettava työntekijöiden nähtäville viikko ennen uuden jakson alkamista.

”Tarkastuksilla on havaittu, että työvuorolistoissa on usein puutteita muun muassa työvuoron alkamis- ja päättymisaikojen sekä vapaapäivien merkitsemisessä. Työvuorolista on virallinen työaika-asiakirja, johon ei saa tehdä muutoksia ilman työntekijän ja työnantajan suostumusta”, muistuttaa työsuojelutarkastaja Seppo Parkkinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Työvuorolistojen laadinnassa työnantajan on noudatettava alan yleissitovia työehtosopimuksia. Esimiesten ja työntekijöiden työehtosopimukset löytyvät Finlex-verkkopalvelusta.

Väkivallan uhkaan on aidosti varauduttava

Tarkastuksilla valvotaan myös väkivallan uhan hallintaa, työterveyshuoltoa ja palkkalaskelmien antamista.

Työpaikalla on oltava toimivat käytännöt asiakasväkivallan uhan hallintaan. Työntekijöiden on tiedettävä, miten toimia, jos asiakas käyttäytyy uhkaavasti tai muuten epäilyttävästi, ja miten mahdollisten uhkatilanteiden jälkihoito on järjestetty.

Työnantajan on järjestettävä lakisääteinen työterveyshuolto. Siihen kuuluu osana työpaikkaselvitys, jossa työterveyshuolto käy työpaikalla ja arvioi työolojen merkityksen työntekijöiden terveydelle. Pubityössä yleisiä vaaratekijöitä ovat yötyö ja väkivallan uhka, kahviloissa ja pizzerioissa jauhopöly. Työpaikkaselvitys on käsiteltävä yhdessä työntekijöiden kanssa. Työterveyshuoltosopimuksen ja työpaikkaselvityksen on oltava työpaikalla työntekijöiden nähtävillä.

Työnantajan on palkanmaksun yhteydessä annettava palkkalaskelma. Palkkalaskelmasta työntekijä voi tarkistaa, että palkka on maksettu oikein.

Majoitus- ja ravitsemisalan työpaikkoihin tehdään vuoden 2017 aikana Etelä-Suomessa noin 700 työsuojelutarkastusta.

Lisätietoa Tyosuojelu.fi-verkkopalvelussa:
Työvuoroluettelosta
Väkivallan uhasta
Työterveyshuollosta

Yötyöstä

Lisätietoja:
Työsuojelutarkastaja Seppo Parkkinen, p. 0295 016 329, etunimi.sukunimi@avi.fi
Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi 

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.