Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Työsuojelutarkastuksia Helsingin ydinkeskustan kahviloihin ja pubeihin

Työsuojelutarkastuksia Helsingin ydinkeskustan kahviloihin ja pubeihin

Mediatiedote 26.5.2016 Etelä-Suomi

Työsuojelutarkastajat jalkautuvat kesäkuussa Helsingin ydinkeskustaan valvomaan kahviloita, ravintoloita ja pubeja. Tarkastuksilla käydään läpi erityisesti työvuoroluettelot, väkivallan uhan hallinta ja työterveyshuollon järjestäminen. Tarkastukset tehdään ennalta ilmoittamatta.

Työpaikalla on oltava työvuorolistat

Jokaisen majoitus- ja ravitsemisalan työnantajan on noudatettava alan työehtosopimuksia. Niissä on määräykset muun muassa työvuorolistojen laadinnasta ja palkoista. Kaikilla alan työpaikoilla on oltava työvuorolistat, ja ne on laadittava aina kolmen viikon jaksolle. Työnantaja ja työntekijä eivät voi sopia sellaisista palkoista, jotka alittavat alan työehtosopimuksen vähimmäismääräykset. Uudet palkkataulukot astuivat alalla voimaan 1.3.2016.

Väkivallan uhkaan on aidosti varauduttava

Tarkastuksilla valvotaan, että työpaikoilla on toimivat käytännöt asiakasväkivallan uhan hallintaan. Työntekijöiden on tiedettävä miten toimia, jos asiakas käyttäytyy uhkaavasti tai muuten epäilyttävästi.

Työnantajan on järjestettävä työterveyshuolto

Lakisääteinen työterveyshuolto tulee järjestää jokaisella työpaikalla, jossa on yksikin työntekijä. Työterveyshuoltoon kuuluu muun muassa lakisääteinen työpaikkaselvitys, joka on käsiteltävä työpaikalla yhdessä työntekijöiden kanssa. Yötyötä tekevillä työntekijöillä on oikeus lakisääteisiin määräaikaisiin terveystarkastuksiin.

Työterveyshuollon tavoitteena on ennaltaehkäistä työn aiheuttamia tapaturmia, sairauksia ja terveyttä vaarantavaa kuormitusta. Työterveyshuoltosopimuksen ja työpaikkaselvityksen on oltava työpaikalla työntekijöiden nähtävillä.

Lisätietoa Tyosuojelu.fi-verkkopalvelussa:
Työvuoroluettelosta
Väkivallan uhasta
Työterveyshuollosta
Yötyöstä
Tiedote kesätyöntekijöiden palkkaamisesta (1.4.2016)

Lisätietoja:
Työsuojelutarkastaja Tarmo Järvinen
Puh. 029 501 6262, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisen. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.