Hyppää sisältöön
Mies lukee uutisia

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Työsuojelutarkastuksia kesä- ja kausityöntekijöiden työpaikoille

Työsuojelutarkastuksia kesä- ja kausityöntekijöiden työpaikoille

31.5.2019 – Lounais-Suomi

Työsuojelutarkastajat tekevät Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 15.5. - 31.8.2019 tarkastuksia kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien kesä- ja kausityöntekijöiden työpaikoille. Valvonnan kohteena ovat tänä kesänä kiinteistönhuollon ja viheralueiden hoidon sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen työpaikat, kesäleirit ja päiväkodit sekä hautausmaat.
    
Tarkastuksilla käsitellään nuorten työntekijöiden huomioiminen työn vaarojen arvioinnissa sekä kesä- ja kausityöntekijöiden opastaminen työtehtäviin, työssä käytettäviin koneisiin ja laitteisiin ja kemikaalien turvalliseen käsittelyyn. Vaarojen arvioinnissa tulee selvittää myös työssä tarvittavat henkilönsuojaimet.
    
Valvontakampanjan taustalla ovat nuorille kesätyöntekijöille sattuneet vakavat työtapaturmat ja läheltä piti -tilanteet. Edellisten kesien valvonnassa havaittiin eniten puutteita kesä- ja kausityön vaarojen tunnistamisessa, perehdytyksessä ja henkilönsuojaimissa. Tarkastusten tavoitteena onkin varmistaa, että työnantajat tuntevat alle 18-vuotiaita työntekijöitä koskevat työsuojeluvelvoitteet ja huolehtivat kesä- ja kausityöntekijöiden työolosuhteiden turvallisuudesta. Tarkastuksilla valvotaan myös työnantajille edellisinä kesinä annettujen velvoitteiden noudattamista.

Tarkastaja on yhteydessä työsuojelupäällikköön ennen tarkastuksen toimittamista.  

    
Turvallista kesä- ja kausityötä toivottaen,

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, julkishallinnon valvonnan tarkastajat  

Lisätietoja: Ylitarkastaja Ulla Riikonen, p. 0295 018 174, etunimi.sukunimi@avi.fi

 

Lisätietoa verkossa:

Tyosuojelu.fi/nuoret: www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija  

Tyosuojelu.fi/vaarojen arviointi: www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/vaarojen-arviointi 

Tyosuojelu.fi/opetus ja ohjaus www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/opetus-ja-ohjaus