Sisältöjulkaisija

null Työsuojelutarkastuksia kesätyöntekijöiden työpaikoille

Työsuojelutarkastuksia kesätyöntekijöiden työpaikoille

4.5.2017 – Lounais-Suomi

Työsuojelutarkastajat tekevät 1.5.-31.8.2017 tarkastuksia kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien kesätyöntekijöiden työpaikoille.  Valvonnan tavoitteena on varmistaa, että työnantajat huolehtivat kesätyöntekijöiden työolosuhteiden turvallisuudesta.

Tarkastuksilla käsitellään muun muassa nuorten kesätyöntekijöiden huomioiminen työsuojelutoiminnassa sekä kesätyöntekijöiden opastaminen työtehtäviin, työssä käytettäviin koneisiin ja laitteisiin, työn vaaroihin ja työssä tarvittaviin suojaimiin.

Tarkastaja ottaa yhteyttä työsuojelupäällikköön ennen tarkastuksen toimittamista.

Valvontakampanjan taustalla on se, että viime vuonna työsuojelun vastuualueella tutkittiin useita nuorille kesätyöntekijöille sattuneita vakavia työtapaturmia. Tapaturmien taustalla havaittiin olevan puutteita muun muassa perehdyttämisessä, nuoren opastamisessa turvallisiin työtapoihin, työn sujuvuuden valvonnassa sekä työssä käytettävien laitteiden ja suojainten käytön opastamisessa.

Turvallista kesätyötä toivottaen,
LSAVI työsuojelun vastuualue
Julkishallinnon valvonnan tarkastajat

Lisätietoa:

tyosuojelu.fi/nuoret www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija

tyosuojeu.fi/vaarojen arviointi www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/vaarojen-arviointi

tyosuojelu.fi/opetus ja ohjaus www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/opetus-ja-ohjaus