Sisältöjulkaisija

null Työsuojelutarkastuksia opetusalalle: työpaikkojen hallittava esimiesten kuormitus ja kemikaaliturvallisuus

Työsuojelutarkastuksia opetusalalle: työpaikkojen hallittava esimiesten kuormitus ja kemikaaliturvallisuus

10.4.2018 – Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue kohdistaa työsuojeluvalvontaa opetusalalle vuosien 2018 ja 2019 aikana. Vuoden 2018 aikana koulutusalan työpaikoille tehdään Etelä-Suomen alueella yli 400 työpaikkatarkastusta. Työsuojeluvalvonnalla halutaan vaikuttaa siihen, että työpaikalla tunnetaan opetusalalle tyypilliset riskit ja osataan hallita niitä. Tarkastuksilla käsitellään muun muassa psykososiaalista kuormitusta, väkivallan uhkaa, sisäilma-asioita, koneturvallisuutta ja yhteisen työpaikan vastuukysymyksiä. Tavoitteena on auttaa työpaikkaa kehittämään omaa työsuojelutoimintaa ja työoloja.

Vuoden 2018 aikana tarkastuksilla kiinnitetään erityistä huomiota rehtoreiden ja esimiesten työkuormitukseen. Esimiesten psykososiaalista kuormitusta käsitellään erillisellä tarkastuksella. Vuoden aikana tehdään myös kemikaaliturvallisuuteen kohdistuvia tarkastuksia yläkouluihin. Nämä tarkastukset toteutetaan sähköisellä kyselyllä ja pyytämällä asiakirjoja ja muita selvityksiä, esimerkiksi kuvia, todentamaan valvottuja asioita.

Työsuojelutarkastuksia tehdään laajasti erilaisiin oppilaitoksiin, muun muassa perusopetuksen oppilaitoksiin, lukioihin, ammattioppilaitoksiin, ammattikorkeakouluihin, yliopistoihin, aikuiskoulutuskeskuksiin, erityisoppilaitoksiin ja ammatillisiin koulutuskeskuksiin. Tarkastajat ottavat etukäteen yhteyttä tarkastettaviksi valittuihin työpaikkoihin tarkastuksen ajankohdan sopimiseksi. Tarkastettaville työpaikoille toimitetaan työpaikkatiedote, jossa kerrotaan tarkemmin, miten tarkastus toteutetaan ja millaisia asioita tarkastuksella käsitellään. Ennen tarkastusta tarkastaja tekee yleensä työntekijöille Valmeri-työolosuhdekyselyn. Lisätietoa kyselystä ja mittarista löytyy sivulta www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/tyoolosuhdemittarit/valmeri-kysely

 

Lisätietoja:
Lakimies Tanja Välke, p. 0295 016 388, etunimi.sukunimi@avi.fi 
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

www.tyosuojelu.fi
 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.