Sisältöjulkaisija

null Työsuojelutarkastuksia ravitsemisalan kesätyöpaikkoihin Etelä-Suomessa

Työsuojelutarkastuksia ravitsemisalan kesätyöpaikkoihin Etelä-Suomessa

23.5.2018 – Etelä-Suomi

Ravitsemisalan kesätyöpaikat ovat jälleen työsuojeluvalvonnan kohteina Etelä-Suomessa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat aikovat tarkastaa kesän aikana yhteensä sata ravitsemisalan kesätyöpaikkaa, etupäässä kahviloita ja ravintoloita. Valvontaa tehdään myös saaristossa ja paikkoihin, jotka toimivat vain kesäkaudella.

Työnantajan tulee muistaa, että kesätyötekijöihin pätevät samat työehdot kuin muihinkin työntekijöihin. Työsuojelutarkastajat kokosivat kesätyöntekijöitä palkkaaville työnantajille alla olevan muistilistan. Sen avulla tarkastajat haluavat kiinnittää työnantajien huomion asioihin, joissa aikaisempina kesinä tehtyjen tarkastushavaintojen perusteella kesätyöpaikoissa on ollut puutteita.

Kesätyöntekijän työnantaja, muista ainakin nämä:

1.Työsuhteen ehdot

  • Työsopimus tulee tehdä kirjallisesti tai vaihtoehtoisesti antaa työntekijälle tiedot työnteon keskeisistä ehdoista.
  • Varmista, että palkka on alan työehtosopimuksen mukainen. Alan yleissitovat työehtosopimukset määrittelevät muun muassa alan vähimmäispalkan.
  • Anna määräaikaiselle työntekijälle tieto työn päättymisajasta tai arvioidusta päättymisajasta ja määräaikaisuuden perusteesta.
  • Maksa lomakorvaukset myös määräaikaiselle työntekijälle. Lomakorvaukset on maksettava työsuhteen päättyessä.
 

2.Työvuoroluettelot

  • Laadi työvuorolista noudattaen alan yleissitovia työehtosopimuksia.
  • Muista, että työvuorolistaa ei saa muuttaa ilman työnantajan ja työntekijän suostumusta.
 

3.Tauotus

  • Järjestä työn lomaan mahdollisuus sellaisiin taukoihin, jotka sallivat lyhytaikaisen poistumisen työpisteestä. Taukojen määrä ja pituus määräytyvät työajan ja alan työehtosopimuksien mukaan.
 

4.Työterveyshuolto

  • Lakisääteinen työterveyshuolto on järjestettävä, vaikka palkkalistoilla olisi vain määräaikaisia työntekijöitä tai vain yksi työntekijä.
 

5.Väkivallan uhka

  • Selvitä ja arvioi työhön liittyvä asiakasväkivallan uhka. Käsittele asia työntekijöiden kanssa ja varmista, että he tietävät miten toimia, jos asiakas käyttäytyy uhkaavasti tai muuten epäilyttävästi.

Tarkempia ohjeita sekä työnantajille että työntekijöille löytyy työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta www.tyosuojelu.fi. Tarvittaessa voi kysyä apua ongelmatilanteisiin myös työsuojeluviranomaisen valtakunnallisesta puhelinneuvonnasta: p. 0295 016 620.

Lisätietoja työsuojeluviranomaisen työpaikkatiedotteessa: Kesätöissä huomioitava työsuojelu ja työehdot

Lisätietoja:
Työsuojelutarkastaja Tarmo Järvinen, p. 029 501 6262 etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.