Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Työsuojelutarkastuksia Vantaan kahviloihin ja pubeihin: työpaikalla on oltava työvuorolistat

Työsuojelutarkastuksia Vantaan kahviloihin ja pubeihin: työpaikalla on oltava työvuorolistat

Mediatiedote 6.11.2017 Etelä-Suomi

Työsuojelutarkastajat tekevät marraskuun aikana tehovalvontaa ravitsemisalan työpaikoissa Vantaalla. Kohteina ovat erityisesti kahvilat, pubit ja pizzeriat. Tarkastukset tehdään ennalta ilmoittamatta.

Tarkastuksilla valvotaan, että työpaikoilla on työvuorolistat. Listat on laadittava aina kolmen viikon jaksolle ja laitettava työntekijöiden nähtäville viikko ennen uuden jakson alkamista.

”Tarkastuksilla on havaittu, että työvuorolistoissa on usein puutteita muun muassa työvuoron alkamis- ja päättymisaikojen sekä vapaapäivien merkitsemisessä. Työvuorolista on virallinen työaika-asiakirja, johon ei saa tehdä muutoksia ilman työntekijän ja työnantajan suostumusta”, muistuttaa työsuojelutarkastaja Tarmo Järvinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Työvuorolistojen laadinnassa työnantajan on noudatettava alan yleissitovia työehtosopimuksia. Esimiesten ja työntekijöiden työehtosopimukset löytyvät Finlex-verkkopalvelusta.

Asiakasväkivallan uhkaan on aidosti varauduttava

Tarkastuksilla valvotaan myös väkivallan uhan hallintaa, työterveyshuoltoa ja palkkalaskelmien antamista.

Työpaikalla on oltava toimivat käytännöt asiakasväkivallan uhan hallintaan. Työntekijöiden on tiedettävä, miten toimia, jos asiakas käyttäytyy uhkaavasti tai muuten epäilyttävästi, ja miten mahdollisten uhkatilanteiden jälkihoito on järjestetty.

Lakisääteinen työterveyshuolto tulee järjestää jokaisella työpaikalla, jossa on yksikin työntekijä. Järjestämiseen kuuluu osana työpaikkaselvitys, jossa työterveyshuolto käy työpaikalla ja arvioi työolojen merkityksen työntekijöiden terveydelle. Pubityössä yleisiä vaaratekijöitä ovat yötyö ja väkivallan uhka, kahviloissa ja pizzerioissa jauhopöly. Työpaikkaselvitys on käsiteltävä yhdessä työntekijöiden kanssa. Työterveyshuoltosopimuksen ja työpaikkaselvityksen on oltava työpaikalla työntekijöiden nähtävillä.


Työnantajan on palkanmaksun yhteydessä annettava palkkalaskelma. Palkkalaskelmasta työntekijä voi tarkistaa, että palkka on maksettu oikein.

Majoitus- ja ravitsemisalan työpaikkoihin tehdään vuoden 2017 aikana Etelä-Suomessa noin 700 työsuojelutarkastusta.

Lisätietoa Tyosuojelu.fi-verkkopalvelussa:
Työvuoroluettelosta
Väkivallan uhasta
Työterveyshuollosta

Yötyöstä
 

Lisätietoja:
Työsuojelutarkastaja Tarmo Järvinen, p. 029 501 6262, etunimi.sukunimi@avi.fi
 

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 029 501 6021, etunimi.sukunimi@avi.fi 

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi
 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.