Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Työsuojeluvalvonnan havaintoja yksityisistä hammaslääkäriasemista

Työsuojeluvalvonnan havaintoja yksityisistä hammaslääkäriasemista

Verkkouutinen 23.2.2016 Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue teki vuosina 2012-2015 työsuojeluvalvontaa yksityisiin hammaslääkäriasemiin. Joukossa oli sekä pieniä että suuria yrityksiä.

Kemialliset riskit tulee arvioida kirjallisesti

Merkittävimmät valvonnassa havaitut puutteet liittyivät kemiallisten vaarojen hallintaan. Eniten viranomaisohjausta annettiin puutteista kemiallisten riskien arvioinnissa ja kemikaaliluettelossa. Valtaosassa työpaikoista oli huomioitu kemikaalien turvallinen käyttö, mutta lainmukaista kirjallista arviointia ei ollut tehty.

Jos työpaikalla käytetään terveydelle vaarallisia kemikaaleja, valtioneuvoston asetus velvoittaa työnantajaa tunnistamaan työpaikalla esiintyvät kemialliset vaaratekijät, arvioimaan niistä työntekijälle aiheutuvat riskit ja toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet riskien pienentämiseksi. Arviointi tulee tehdä kirjallisesti. Työnantajan tulee lisäksi pitää kemikaalien kauppanimien mukaista luetteloa käytössä olevista kemikaaleista.

Lisätietoja kemikaaliriskien arvioinnista ja valmiita arviointilomakkeita löytyy työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta sivulta Kemialliset tekijät.

Puutteita työpaikkaselvityksissä ja terveystarkastuksissa

Valtaosassa yksityisen hammashuollon työpaikoilla työterveyshuollon järjestämiseen liittyvät asiat olivat kunnossa. Jonkin verran puutteita oli työpaikkaselvityksissä: joistakin työpaikoista selvitys puuttui kokonaan, ja joissakin se ei ollut ajan tasalla. Työpaikkaselvityksessä työterveyshuolto selvittää työn ja työpaikan olosuhteet sekä arvioi niiden terveydellisen merkityksen työntekijöille. Lisätietoja löytyy työsuojeluhallinnon sivulta Työpaikkaselvitys.

Puutteita oli myös lakisääteisten terveystarkastusten toteutumisessa. Lainsäädäntö velvoittaa työnantajaa huolehtimaan siitä, että työntekijät, jotka tekevät erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavaa työtä, käyvät alkutarkastuksessa ja määräaikaistarkastuksessa työterveyshuollon määrittelemin välein. Lisätietoja löytyy työsuojeluhallinnon sivulta Lakisääteiset ja muut terveystarkastukset työkyvyn tukena.

Psykososiaaliseen kuormitukseen ja häirintään liittyvät asiat olivat tarkastetuilla työpaikoilla pääosin kunnossa.

Vuosina 2012-2015 työsuojeluvalvontaa kohdistettiin myös kunnallisiin hammashuoltoihin valtakunnallisen kuntahankkeen yhteydessä.

Lisätietoja:
Työsuojelutarkastaja Auli Arkko-Liekari
p.029 501 6229, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoona henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.