Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Työsuojeluvalvonnan raportti: Työsuojelun tasossa on isoa vaihtelua työpaikkojen kesken

Työsuojeluvalvonnan raportti: Työsuojelun tasossa on isoa vaihtelua työpaikkojen kesken

Mediatiedote 2.5.2017 Etelä-Suomi

Työsuojeluasioiden hoitamisessa on suurta vaihtelua työpaikkojen kesken, selviää työsuojeluviranomaisen tuoreesta raportista Työsuojeluvalvonta Etelä-Suomessa vuonna 2016. Osa työpaikoista hoitaa työsuojelun hyvin, mikä näkyy turvallisuusjohtamisessa ja työoloissa. Osalla taas on merkittäviä puutteita: riskejä ei tunnisteta eikä työsuojelun yhteistoiminta toimi. Usein pienillä työpaikoilla ongelmia ja tietämättömyyttä on enemmän.

Työsuojeluvalvonnan raportti kertoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen toiminnasta ja havainnoista. Vastuualue teki viime vuonna noin 10 000 työsuojelutarkastusta ja lähes 2 000 tilaajavastuutarkastusta.

Työhyvinvointiin panostetaan, mutta kuormituksen hallinta ontuu

Viime vuonna työsuojeluviranomainen valvoi psykososiaalista kuormittumista selvästi aiempaa enemmän, lähes jokaisella työsuojelutarkastuksella. Valvonnassa havaittiin, että moni työpaikka panostaa työhyvinvointiin. Silti usein työpaikoilla ei hahmoteta, että psykososiaalisia kuormitustekijöitä tulee hallita yhtä järjestelmällisesti kuin fyysistä työturvallisuutta. Yksi hallinnan keino on työajanseuranta, mutta työaikakirjanpitoon liittyvät vaatimukset koetaan työpaikoilla osin vanhanaikaisina.

Pahimmillaan haitallisesta kuormittumisesta voi seurata pitkiäkin sairauslomia, jopa työkyvyttömyyttä. Siksi kuormituksen järjestelmällinen hallinta on tärkeää.

Työnantajat osaavat entistä paremmin vaatia työterveyshuollon palveluita

Valvonnassa havaittiin, että työnantajat osaavat aiempaa paremmin vaatia työterveyshuollolta näkemyksiä siihen, miten työ ja työolot vaikuttavat työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen työssä, sekä ehdotuksia toimenpiteiksi. Nämä sisältyvät työterveyshuollon lakisääteisiin tehtäviin, ja työnantajan velvollisuus on varmistaa, että ne tulee tehtyä.

Raportissa havaintoja eri toimialoilta

Raportissa kerrotaan valvontahavaintoja eri toimialoilta. Valvonta suunnattiin aloille, joilla esiintyy merkittävimpiä riskejä liittyen työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen: mm. kaupan ala, kuljetusala, majoitus- ja ravitsemisala, merenkulku ja ahtaus, rakennusala, sosiaali- ja terveysala sekä teollisuus.

Toimihenkilökentästä valvottiin mm. rahoitusalaa, työnantaja- ja työntekijäliittoja, eläinlääkäriasemia sekä julkiselta sektorilta Kansaneläkelaitoksen toimipisteitä ja oikeuslaitosta. Asiantuntija- ja toimistotyössä riskit liittyivät usein psykososiaaliseen kuormitukseen.

Avaa raportti tästä: Työsuojeluvalvonta Etelä-Suomessa vuonna 2016.

Lisätietoja:
Johtaja Kaarina Myyri-Partanen
p. 0295 016 314, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen
p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

www.tyosuojelu.fi   

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoona henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.