Sisältöjulkaisija

null Työsuojeluvalvonnan runkosuunnitelma vuosille 2020 – 2023 on valmis

Työsuojeluvalvonnan runkosuunnitelma vuosille 2020 – 2023 on valmis

11.9.2019

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden runkosuunnitelma 2020 – 2023 on valmistunut. Runkosuunnitelmassa on määritelty aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden visio sekä toiminnan yhteiset linjaukset, strategiset tavoitteet ja vaikuttavuustavoitteet vuosille 2020 – 2023.

Runkosuunnitelma perustuu työelämässä tunnistettuihin trendeihin ja ilmiöihin, joihin työsuojelun keinoin voidaan vaikuttaa. Vaikka työelämä muuttuu, perinteinen työsuojelukenttä – tapaturmien, ammattitautien sekä muiden työstä aiheutuvien terveyshaittojen torjunta – on edelleen merkittävä osa työsuojelun vastuualueiden toimintaa.

Runkosuunnitelmassa painottuu tahto uudistua ja kehittää toimintaa asteittain kohti vaikuttavaa, tehokasta ja valtakunnallisesti toimivaa työsuojeluviranomaista. "Asteittain etenevä hallittu muutos kuvaa ehkä parhaiten sitä, mitä ollaan nyt tekemässä", toteaa valvontajohtaja Arto Teronen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

"Muutos ei tapahdu hetkessä. Ensi vuonna valvonta on varmasti suurelta osin samanlaista kuin päättyvällä runkokaudella. Runkosuunnitelmassa linjattuja toiminnan kehittämistavoitteita lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan. Kehittäminen tarkentuu suunnitelmien edetessä käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Valvonnan nykyisten ja uusien menetelmien kehittäminen on tärkeä kehityssuunta. Tavoitteena on myös luoda yhteinen toiminnan suunnittelu- ja seurantajärjestelmä, joka helpottaa vastuualueiden välistä yhteistyötä", Arto Teronen kertoo.

Runkosuunnitelman valmistumisen kanssa samanaikaisesti ollaan vastuualueilla jo lähdetty konkretisoimaan vaikuttavuustavoitteita tulostavoitteiksi. Tämä tehdään määrittelemällä vaikuttavuustavoitteiden pohjalta, mitkä ovat ne valvonnan ja toiminnan kehittämisen vaikuttavimmat toimenpiteet, joilla runkosuunnitelmassa esitetyt tavoitteet saavutetaan. Työn edetessä tavoitteita tullaan käsittelemään sekä valtakunnallisessa työsuojeluneuvottelukunnassa että alueellisissa työsuojelulautakunnissa.

STM:n tiedote asiasta

Lisätietoja:
Valvontajohtaja Arto Teronen, STM, puh. 0295 163 493, etunimi.sukunimi@stm.fi