Sisältöjulkaisija

null Työsuojeluvalvonta Alppiharjun, Kallion ja Hakaniemen kahviloissa sekä pubeissa: monelta puuttui työterveyshuolto

Työsuojeluvalvonta Alppiharjun, Kallion ja Hakaniemen kahviloissa sekä pubeissa: monelta puuttui työterveyshuolto

6.6.2017 – Etelä-Suomi

Työsuojelutarkastajat valvoivat toukokuussa Helsingissä Alppiharjun, Kallion ja Hakaniemen alueella kahviloita, ravintoloita ja pubeja. Alueella tarkastettiin yhteensä 70 työpaikkaa. Näistä joka kolmas ei ollut järjestänyt työntekijöilleen lakisääteistä työterveyshuoltoa.

Lakisääteisen työterveyshuollon tavoitteena on ehkäistä työstä johtuvia terveyshaittoja, kuten tapaturmia, sairauksia ja terveyttä vaarantavaa kuormitusta. Sen ei tarvitse sisältää sairaudenhoitoa.

Väkivallan uhka hallittava nykyistä paremmin

Tarkastuksilla valvottiin myös sitä, miten työpaikat olivat varautuneet väkivallan uhkaan. Tässä puutteita oli joka neljännellä tarkastetuista työpaikoista.

”Usein kyse oli siitä, että työntekijöillä ei ollut yhteistä käsitystä, miten mahdollisissa uhkatilanteissa tulee toimia”, kertoo työsuojelutarkastaja Tarmo Järvinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Työnantajien tulee varautua myös jälkihoitoon. Työntekijöiden on tiedettävä, miten toimia uhkatilanteen jälkeen, ja että asiaa voi tarvittaessa käsitellä esimerkiksi työterveyshuollon kanssa.

Väkivallan uhan hallinnan osalta valvontatulos oli selkeästi heikompi kuin Helsingin keskustan ravitsemisliikkeissä, joihin tehtiin vastaavaa tehovalvontaa kesällä 2016. Siellä asia oli kunnossa lähes kaikissa valvotuissa työpaikoissa.

Työvuoroluettelot olivat lähes kaikilla valvotuilla työpaikoilla käytössä. Kahdelta työpaikalta puuttuivat työvuorolistat, ja asiasta annettiin kehotus.

Työnantajat saivat yhteensä 37 kehotusta

Valvonnassa annettiin työnantajille yhteensä 37 kehotusta. Kehotuksiin tulee määräaika, ja työsuojelutarkastaja valvoo, että asia hoidetaan määräaikaan mennessä. Eniten kehotuksia annettiin työterveyshuoltosopimuksen puuttumisesta.

Toimintaohjeita annettiin työnantajille kaikkiaan 117. Eniten niitä annettiin liittyen asiakasväkivallan uhan hallintaan ja työpaikkaselvitykseen.

Lisätietoja:
Työsuojelutarkastaja Tarmo Järvinen, p. 029 501 6262, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.