Sisältöjulkaisija

null Työsuojeluvalvonta paransi konepajatyön kemikaaliturvallisuutta

Työsuojeluvalvonta paransi konepajatyön kemikaaliturvallisuutta

Mediatiedote 1.3.2016

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet valvoivat vuosina 2014 ja 2015 metallintyöstönesteiden käyttöä metallialan yrityksissä. Valvonnassa tarkastettiin yli 250 yrityksen kemikaaliturvallisuuden hallinta ja henkilönsuojaimet. Parhaiten yrityksissä oli hoidettu työstönesteiden valintaan ja käyttöön liittyvät asiat sekä niihin liittyvät työolosuhteet. Työterveyshuolto sekä kemikaalien säilytys ja varastointi olivat yrityksissä yleensä hyvällä mallilla.  Valvonnassa kävi ilmi, että kehittämistarpeet liittyivät erityisesti kemiallisten tekijöiden dokumentointiin sekä työntekijälle annettavaan opetukseen ja ohjaukseen. Seurantatarkastuksilla kemiallisten vaarojen puutteellisia dokumentointeja oli merkittävästi parannettu.

Metallintyöstönesteitä käyttävät yritykset valittiin valvontakohteeksi, koska metallintyöstönesteiden käytön aiheuttama ammattitautivaara on suuri konepajatyössä. Merkittävimmät terveysvaikutukset perustuvat metallintyöstönesteiden emäksisyyteen ja ärsyttävyyteen hengitysteissä, iholla ja silmissä sekä niiden ihoherkistävyyteen. Ammatti-ihotaudit ovat koneistajien toiseksi yleisin ammattitauti meluvammojen jälkeen ja ammatti-ihotaudin riski on Työterveyslaitoksen mukaan koneistajilla noin kolmekertainen koko työväestöön nähden. Käsi-ihottumat syntyvät suorasta kosketuksesta lastuamisnesteiden ja/tai muiden konepajoissa käsiteltävien aineiden kanssa. Osa hengitysteiden oireista tai taudeista johtuu lastuamisnesteen kemiallisista ainesosista, kun taas osa oireista johtuu työstönesteen huonosta mikrobiologisesta laadusta.

Valvontahankkeen tavoitteena oli edesauttaa leikkuuöljyjen ja lastuamisnesteiden sekä muiden kemikaalien asianmukaista valintaa ja käyttöä työpaikoilla sekä lisätä työpaikkojen tietoutta kemikaaleja koskevista määräyksistä. Kemikaalintoimittajat olivat olleet jo ennen hanketta aktiivisia kauppaamaan metalliyrityksille vaarattomampia leikkuuöljyjä ja lastuamisnesteitä.

Henkilönsuojaimia opittu käyttämään

Valvonnan perusteella voidaan sanoa, että metallintyöstönesteitä käyttävillä työpaikoilla käytetään, huolletaan ja säilytetään henkilökohtaisia suojaimia oikein sekä valvotaan, että niitä käytetään. Henkilönsuojainosaamisessa on valvontakohteissa ja suojaintoimittajilla kuitenkin vielä kehitettävää. Esimerkiksi työstökoneilla merkittävä riski ovat myös mekaaniset vaarat (esim. viiltohaavat), siksi käytettävän suojakäsineen tulee suojata käyttäjäänsä sekä mekaanisilta että kemiallisilta vaaroilta. Tällaista riittävän ohutta suojainkäsinettä, joka suojaisi työntekijää ja mahdollistaisi riittävän pitävyyden kappaleista, ei suojaintoimittajilla ole tarjolla.

Lisätietoja:
Kemikaalivalvontahankkeen koordinaattori Kristina Alakylä,
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, puh. 029 501 8135
etunimi.sukunimi@avi.fi
Alueellisesta valvonnasta:
Merja Mynttinen, ESAVI    puh. 029 501 6313
Soile Penttilä, ISAVI           puh. 029 501 6998
Asko Autio, LSSAVI           puh. 029 501 8627
Risto Rahko, PSAVI           puh. 029 501 7624

Hankeraportti työsuojeluhallinnon verkkopalvelussa [linkki hankeraporttiin].

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet valvovat työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista. Lisäksi vastuualueet antavat ohjeita ja neuvoja työn terveyteen ja turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoa terveestä ja turvallisesta työstä työsuojeluhallinnon uudistuneessa verkkopalvelussa www.tyosuojelu.fi.