Sisältöjulkaisija

null Työsuojeluvalvonta siirtymässä uuteen virastoon

Työsuojeluvalvonta siirtymässä uuteen virastoon

24.5.2018

Työsuojeluvalvonta siirtyy vuonna 2020 perustettavaksi suunniteltuun Valtion lupa- ja valvontavirastoon Luovaan. Monialaiseen Luova-virastoon kootaan valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä nykyisistä aluehallintovirastoista, ELY-keskuksista, KEHA-keskuksesta, Valvirasta ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melasta. Virasto on valtakunnallinen ja poikkihallinnollinen, mutta sillä on toimipaikkoja ympäri maata. Kaikissa Luovaan tulevissa yksiköissä on valmisteltu siirtymistä uuteen virastoon vuodesta 2017 alkaen.

Luova-valmisteluhankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee. Käytännön valmistelutyötä tehdään ohjausryhmän ja hankeryhmän alaisissa toimialaryhmissä. Työsuojelun toimialaryhmää vetää johtaja Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta. Ohjausryhmässä työsuojeluhallintoa edustaa osastopäällikkö Raimo Antila, hankeryhmässä puolestaan johtaja Kaarina Myyri-Partanen sekä valvontajohtaja Arto Teronen.

Työsuojelun toimialaryhmä hahmottelee parhaillaan työsuojeluvalvonnan prosesseja ja organisoitumista. Luova-valmistelua tehdään yhdessä sidosryhmien kanssa. Koko Luova-hankkeen tasolla on toteutettu verkkoaivoriihi kevään aikana. Työsuojelun sidosryhmiä kuullaan pääasiassa osana muuta yhteydenpitoa.

Kohti valtakunnallista työsuojeluvalvontaa

Luovaan valmistauduttaessa työsuojelun vastuualueet ovat tehneet ensimmäistä kertaa yhden yhteisen tulossopimuksen työsuojeluvalvontaa ohjaavan sosiaali- ja terveysministeriön kanssa vuodelle 2018. Tämä helpottaa toiminnan kehittämistä kokonaisuutena ja resurssien suunnittelua valtakunnallisesti. Kuluvan nelivuotiskauden tavoitteiden toteuttamista jatketaan, mutta kokonaistavoitteita ei ole pilkottu vastuualuekohtaisesti.

Työsuojeluvalvonnan kehittäminen kytkeytyy paitsi tulevaan organisaatiouudistukseen myös vuosien 2020 - 2023 valvonnan valmisteluun. Samanaikainen suunnittelu mahdollistaa toiminnan kehittämisen valtakunnallisesti samaan suuntaan ja tarvittaessa uusien toimintatapojen käyttöönoton. Työsuojeluvalvonnan prosesseja on suunniteltu siitä näkökulmasta, että toiminta on uudessa virastossa valtakunnallista unohtamatta kuitenkaan tehtävien alueellista hoitamista.

Uuteen valtakunnalliseen toimintatapaan valmistaudutaan yhtenäistämällä valvontaa. Kehittämistyötä tehdään erityisesti rakennusalalla, kuljetusalalla, kaupan alalla, majoitus- ja ravitsemusalalla sekä metalliteollisuudessa. Tuloksia on odotettavissa alkusyksystä.

Muutoksia ohjaavassa ministeriössä

Vuoden 2017 aikana tapahtui muutoksia ohjaavassa ministeriössä. STM:n työsuojeluosaston nimi muuttui työ- ja tasa-arvo-osastoksi, kun osaston vastuulle tulivat työsuojeluasioiden lisäksi myös tasa-arvoasiat. Leo Suomaan jäätyä syksyllä eläkkeelle uudeksi osastopäälliköksi valittiin Raimo Antila. Valvontajohtajaksi valittiin Arto Teronen, joka aloitti uudessa tehtävässään huhtikuusta alussa.

päivitetty 11.3.2019 – Maakunta- ja sote-uudistusta koskevien lakiesitysten rauettua Luova-toimeenpanohanke ajetaan alas kevään 2019 aikana. Tuleva hallitus päättää, jatketaanko uudistamiseen liittyvää työtä.