Sisältöjulkaisija

null Työsuojeluvalvonta Vantaan kahviloissa ja pubeissa: joka kolmannelta puuttui työterveyshuolto

Työsuojeluvalvonta Vantaan kahviloissa ja pubeissa: joka kolmannelta puuttui työterveyshuolto

14.12.2017 – Etelä-Suomi

Työsuojelutarkastajat tekivät marraskuussa 2017 tehovalvontaa ravitsemisalan työpaikkoihin Vantaalla. Tehovalvonnassa tarkastettiin ennalta ilmoittamatta yhteensä 69 työpaikkaa: kahviloita, pubeja ja pizzerioita.

Tehovalvonnan hälyttävin tulos oli se, että työterveyshuolto puuttui jopa 33 prosentilta tarkastetuista työpaikoista. Työnantajille annettiin kehotus laittaa asia kuntoon määräajassa. Espoon vastaavassa tehovalvonnassa viime elokuussa työterveyshuolto puuttui 15 %:lta valvontakohteista.

Työvuorolistojen laadinnasta annettiin velvoitteita 16 työnantajalle (23 %). Kolmella työpaikalla ei ollut työvuorolistoja lainkaan.

”Työntekijällä on oikeus tietää hyvissä ajoin etukäteen, milloin työvuoro alkaa ja milloin päättyy. Työvuorolistat on laadittava aina kolmen viikon jaksolle ja laitettava työntekijöiden nähtäville viikko ennen uuden jakson alkamista”, muistuttaa työsuojelutarkastaja Tarmo Järvinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Väkivallan uhan hallinta ontui joka viidennellä

Asiakasväkivallan uhan hallinnassa oli parannettavaa 22 %:lla työpaikoista. Joissakin työpaikoissa väkivallan uhkaan liittyvää vaarojen arviointia ei ollut tehty lainkaan, joissakin mahdollisten uhkatilanteiden jälkihoitoa ei ollut mietitty eikä ohjeistettu työntekijöille. Espoon tehovalvonnassa puutteita löytyi 34 %:lla työpaikoista.

”On tärkeää, että työnantaja ja työntekijät käsittelevät väkivallan uhkaan liittyvät menettelytavat yhdessä työpaikalla. Tällöin kaikki tietävät, miten toimia uhkaavissa tilanteissa ja miten jälkihoito on järjestetty”, Järvinen korostaa.

Vantaan tehovalvonnassa annettiin yhteensä 87 toimintaohjetta ja 27 kehotusta. Joka viidennellä tarkastuskohteella eli 20 työpaikalla kaikki tarkastetut asiat olivat työlainsäädännön vaatimalla tasolla.

Lisätietoa työnantajan velvollisuuksista löytyy sivulta www.tyosuojelu.fi.

Lisätietoja:
Työsuojelutarkastaja Tarmo Järvinen, p. 029 501 6262, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 029 501 6021, etunimi.sukunimi@avi.fi 

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi
 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.