Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Työsuojeluvalvontaa Itiksen myymälöissä - nämä asiat nousivat tarkastuksilla esiin

Työsuojeluvalvontaa Itiksen myymälöissä - nämä asiat nousivat tarkastuksilla esiin

Mediatiedote 8.4.2016 Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat ovat tällä viikolla tarkastaneet kauppakeskus Itiksen myymälöitä Helsingissä. Torstaihin mennessä tarkastuksia oli tehty 41 myymälään. Eniten toimintaohjeita annettiin puutteista työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa (15 toimintaohjetta) sekä siitä, että työterveyshuollon työpaikkaselvitys puuttui tai ei ollut ajan tasalla (13 toimintaohjetta).

Näin tarkastajat perustelivat työpaikoilla, miksi lainsäädäntö edellyttää työn vaarojen ja haittojen kartoittamista sekä työpaikkaselvitystä, ja mikä työterveyshuollon rooli on:

1. Miksi myymälässä pitää kartoittaa työn vaarat ja haitat?

Kartoitettuaan riskit työnantaja pystyy suunnittelemaan työn ja työympäristön työntekijöille sopivaksi ja turvalliseksi. Samalla selviää myös, millaisia turvallisuusjärjestelmiä työpaikalla ehkä tarvitaan. Tyypillisiä kartoituksessa nousevia kuormitustekijöitä myymälöissä ovat kiire, yksintyöskentely, haastavat asiakastilanteet ja seisomatyö. Riskejä arvioidessaan työnantajan tulee huomioida myös työntekijöiden henkilökohtaiset ominaisuudet.

2. Mikä on työpaikkaselvitys ja mihin sitä tarvitaan?

Työpaikkaselvityksessä työterveyshuolto selvittää työn ja työpaikan olosuhteet sekä arvioi niiden terveydellisen merkityksen työntekijöille. Selvityksessä työterveyshuolto antaa työnantajalle mahdolliset toimenpide-ehdotukset: pitäisikö jotain muuttaa, jotta työntekijä pystyy tekemään työtä terveenä aina eläkeikään saakka. Työpaikkaselvityksestä ilmenee myös, tulisiko työntekijöille järjestää rokotuksia tai lakisääteisiä terveystarkastuksia määräajoin.

3. Mitä hyötyä työterveyshuollosta on, jos siihen ei sisälly sairaudenhoitoa?

Lakisääteiseen työterveyshuoltoon ei tarvitse sisältyä sairaudenhoitoa, vaan sillä on ennaltaehkäisevä tehtävä. Työterveyshuolto tukee työnantajaa työntekijöiden terveyden edistämisessä. Se tarjoaa mm. varhaisen tuen malleja, päihdeohjelmia sekä asiantuntemusta ammattitautiepäilyissä ja erilaisissa työstä tai työympäristöstä johtuvissa ongelmissa. Kuitenkin jos työntekijä sairastuu työolosuhteiden takia tai työpaikalla on työyhteisökriisi, hän voi aina olla yhteydessä työterveyshuoltoon. Tällöin kyseessä on työstä johtuva riski terveydelle, jolloin työterveyshuollon tulee tietää asiasta ja tarvittaessa toimia työnantajan kanssa tilanteen ratkaisemiseksi.

Työsuojeluvalvonnan yhtenä keskeisenä tavoitteena on tukea työpaikan omaa työsuojelutoimintaa. Tarkastukset Itiksessä jatkuvat vielä tänään perjantaina 8.4.
 

Lisätietoja:
Työsuojelutarkastaja Kirsi Pardain-Patanen
p 0295 016 327, etunimi.sukunimi@avi.fi 

Mediapalvelu: 
Tiedottaja Virpi Saarinen
p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi  

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.

Työsuojelutarkastajat kiersivät viikolla 14 Itiksen myymälöitä.

Työsuojelutarkastajat kiersivät viikolla 14 Itiksen myymälöitä. Glitterissä tarkastetut asiat oli hoidettu hyvin: työterveyshuolto oli järjestetty sekä työn vaarat ja haitat kartoitettu, ja työpaikalla oli toimiva työsuojeluorganisaatio.