Sisältöjulkaisija

null Työsuojeluvalvontaa Kauppakeskus Myllyn työpaikoilla

Työsuojeluvalvontaa Kauppakeskus Myllyn työpaikoilla

27.9.2016 – Lounais-Suomi

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue tekee työsuojelutarkastuksia kauppakeskus Myllyn kaikilla työpaikoilla 3.10. – 15.11.2016 välisenä aikana.

Työsuojeluviranomainen valvoo työlainsäädäntöä työpaikoilla. Valvonnan tarkoituksena on paitsi valvoa työpaikoilla työsuojelulainsäädännön noudattamista, myös ohjata työnantajia toimimaan omaehtoisesti työpaikalla työsuojelun toteutumiseksi.

Työsuojelun toiminnan "punaisena lankana" on ennaltaehkäistä työtapaturmia, työperäisiä sairauksia ja ammattitauteja niin, että työntekijät voivat työskennellä terveenä työssään mahdollisimman pitkään.

Palvelualoilla keskeisiä työturvallisuustekijöitä ovat asiakasväkivallan uhan, tuki- ja liikuntaelimistön kuormituksen sekä psykososiaalisen kuormituksen hallinta.

Työsuojeluviranomaisen tarkastustoimintaan liittyy valvonnan lisäksi neuvonta. Myllyn työnantajille järjestettiin ennen valvontakampanjan alkua tiedotus, jossa kerrottiin tarkastusten toteuttamisesta käytännössä. Tilaisuudessa työnantajilla oli mahdollisuus kysymysten esittämiseen.

Työnantajat ja työntekijät voivat esittää kysymyksiä tarkastajille myös tarkastuksen aikana. Tarkastusten jälkeen kysymysten esittäminen on mahdollista olemalla yhteydessä puhelimella tai sähköpostilla työsuojelun vastuualueelle.

Lisätietoja: ylitarkastaja Jan Mikkonen, p. 0295 018 163
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue