Sisältöjulkaisija

null Työsuojeluvalvontaa Turun keskusta-alueen työpaikoilla

Työsuojeluvalvontaa Turun keskusta-alueen työpaikoilla

Mediatiedote 12.6.2017 Lounais-Suomi

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastajat tulevat tekemään työsuojelutarkastuksia Turun keskustan alueen työpaikoilla 15.6.–31.12.2017 välisenä aikana. Tarkastus tullaan suorittamaan siitä erikseen ilmoittamatta.

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet pyrkivät varmistamaan, että työ Suomessa on terveellistä, turvallista ja reilua. Työsuojeluviranomaisena merkittävin osa valvontatyötämme ovat työsuojelutarkastukset.

Teemme työsuojelutarkastuksia pääasiassa toimialoille, joilla työsuojeluriskit ovat suurimmat. Keskitymme muun muassa turvallisuusriskeihin, kuormittumisen hallintaan ja työsuhteen vähimmäisehtoihin. Lisäksi pyrimme tarkastamaan kattavasti hyvin erilaisia työpaikkoja eri aloilta.

Tarkastus ei ole vain valvontaa, vaan sen tavoitteena on myös aut­taa työpaikkaa kehittämään työsuojelutoimintaansa ja työolojaan. Valvontatoimilla pyrimme edistämään työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa työsuojeluasioissa esimerkiksi antamalla ohjeita valvottavan lainsäädännön soveltamisesta ja tuomalla esiin hyviä käytäntöjä. Tarkastuksella käsitellään myös asioita, joita työpaikan edustajat itse haluavat nostaa esille.

Tarkastuksella tarkastaja havainnoi työolosuhteita kes­kustelun ja asiakirjojen perusteella sekä työpaikkakier­roksella. Tarkastuksen lopussa tarkastaja kertoo, minkälaiseksi arvioi työympäristön ja mitä mahdollisia työsuojelulainsäädännön vastaisia asioita on havainnut. Näistä hän antaa toimintaohjeita ja kehotuksia, jotka kirjataan tarkastus­kertomukseen. Vähäistä suurempien tai vakavien puut­teiden korjaaminen jälkivalvotaan.

Tarkastuksen toimittajan oikeudesta on säädetty työsuojelun valvonnasta ja työpaikan yhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 4 §:ssä.

Lisätietoja: ylitarkastaja Jan Mikkonen, p. 0295 018 163
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue