Sisältöjulkaisija

null Turun maalaismarkkinoilla työsuojeluvalvontaa

Turun maalaismarkkinoilla työsuojeluvalvontaa

25.4.2018 – Lounais-Suomi

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastajat tulevat tekemään työsuojelutarkastuksia Turun Maalaismarkkinat alueen työpaikoilla 11.-12.5.2018 välisenä aikana. Tarkastus tullaan suorittamaan siitä erikseen ilmoittamatta.

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet pyrkivät varmistamaan, että työ Suomessa on terveellistä, turvallista ja reilua. Työsuojeluviranomaisena merkittävin osa valvontatyötämme ovat työsuojelutarkastukset.

Teemme työsuojelutarkastuksia pääasiassa toimialoille, joilla työsuojeluriskit ovat suurimmat. Keskitymme muun muassa turvallisuusriskeihin, fyysisen kuormittumisen ja asiakasväkivallan uhan hallintaan sekä työsuhteen vähimmäisehtoihin ja työterveyshuollon järjestämiseen.

Tarkastus ei ole vain valvontaa, vaan sen tavoitteena on myös auttaa työpaikkaa kehittämään työsuojelutoimintaansa ja työolojaan. Valvontatoimilla pyrimme edistämään työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa työsuojeluasioissa esimerkiksi antamalla ohjeita valvottavan lainsäädännön soveltamisesta ja tuomalla esiin hyviä käytäntöjä. Tarkastuksella käsitellään myös asioita, joita työpaikan edustajat itse haluavat nostaa esille.

Tarkastuksella tarkastaja havainnoi työolosuhteita keskustelun ja asiakirjojen perusteella sekä työpaikkakierroksella. Tarkastuksen lopussa tarkastaja kertoo, minkälaiseksi arvioi työympäristön ja mitä mahdollisia työsuojelulainsäädännön vastaisia asioita on havainnut. Näistä hän antaa toimintaohjeita ja kehotuksia, jotka kirjataan tarkastuskertomukseen. Vähäistä suurempien tai vakavien puutteiden korjaaminen jälkivalvotaan.

Tarkastuksen toimittajan oikeudesta on säädetty työsuojelun valvonnasta ja työpaikan yhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 4 §:ssä.

Lisätietoja antaa ylitarkastaja Jan Mikkonen, p. 0295 018 163, etunimi.sukunimi@avi.fi