Sisältöjulkaisija

null Työsuojeluvalvontaa yleisötapahtumissa: työn vaarojen arvioinnissa parannettavaa

Työsuojeluvalvontaa yleisötapahtumissa: työn vaarojen arvioinnissa parannettavaa

Mediatiedote 12.1.2018 Lounais-Suomi

Yleisötapahtumat olivat viime vuonna työsuojeluvalvonnan kohteena Lounais-Suomessa. Tarkastuksia tehtiin Turussa, Raumalla ja Porissa. Yhteensä tarkastettiin 25 eri työnantajaa 5 eri tapahtumassa.

Tarkastuksilla valvottiin, että työterveyshuolto on järjestetty, työnteon vaarat on arvioitu, väkivallan uhkaan on varauduttu, työsopimukset ovat kunnossa, riittävä vuorokausilepo on annettu ja henkilöstötilojen järjestämisestä on huolehdittu. Vain 6 työnantajaa oli hoitanut kaikki tarkastetut asiat lainmukaisesti.

”Tarkastetut asiat ovat työsuojelun perusasioita ja niiden tulisi olla kunnossa kaikilla työpaikoilla”, kertoo työsuojelutarkastaja Mikko Mäkelä Lounais-Suomen aluehallintovirastosta.

Työn ja työolosuhteiden vaaratekijöiden tunnistamisessa ja arvioinnissa oli huomautettavaa peräti 18 työpaikalla.

”Jos työnantaja ei ole tunnistanut työhön liittyviä vaaroja, tarkoittaa se käytännössä myös sitä, että työpaikan haitta- ja vaaratekijöitä ei kyetä poistamaan tai vähentämään”, Mäkelä sanoo.

Keskeisiä vaaratekijöitä yleisötapahtumissa voivat olla esimerkiksi käsin tehtävät nostot ja siirrot, lämpöolosuhteet, yötyö ja väkivallan uhka. Vaaratekijöiden aiheuttaessa erityistä sairastumisen vaaraa, työnantajan on huolehdittava työntekijöiden lakisääteisistä terveystarkastuksista.

Tapahtumamuotoiselle yritystoiminnalle ominaisesti suuri osa työntekijöiden työsopimuksista oli määräaikaisia ja lyhytkestoisia. Työnteon keskeisistä ehdoista oli kuitenkin sovittu mallikkaasti, eikä tarkastuksilla löydetty asiassa huomautettavaa.