Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Työsuojeluviranomainen kohdistaa valvontaa LVI-alalle

Työsuojeluviranomainen kohdistaa valvontaa LVI-alalle

Verkkouutinen 21.3.2016 Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo vuoden 2016 aikana tehostetusti LVI-alan yrityksiä. Perinteisen LVI-urakoinnin ohella valvontaa suunnataan myös putkipinnoituksia tekeviin yrityksiin.

Tarkastuksilla valvotaan muun muassa yrityksen lakisääteistä tapaturmavakuuttamista ja työterveyshuollon järjestämistä.

Lisäksi tarkastuksilla kiinnitetään huomiota työn vaarojen selvittämiseen ja arviointiin. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Kun työpaikan vaarat on tunnistettu, tulee työnantajan arvioida niiden aiheuttamat riskit. Riskin suuruutta määriteltäessä on huomioitava riskin toteutumisesta aiheutuvat haitalliset seuraukset sekä niiden todennäköisyys. Tarkastusten tavoitteena on omavalvonnan ja turvallisuussuunnittelun vakiinnuttaminen LVI-alalla. Riskien arvioinnista saa lisätietoja työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta: www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/vaarojen-arviointi.

Yrityksen toiminnasta riippuen tarkastuksilla käsitellään myös esimerkiksi sähköturvallisuutta, koneiden- ja laitteiden turvallisuutta, sisäistä liikennettä, yksintyöskentelyä, yhteisen työmaan riskejä, pölyntorjuntaa, henkilönsuojaimia, putoamisvaaraa, turvallista pääsyä työskentelypaikoille sekä kemiallisia vaaratekijöitä. Kemialliset vaaratekijät korostuvat erityisesti putkien pinnoituksessa.
 

Lisätiedot:
Työsuojelutarkastaja Maaret Kieksi, p. 0295 016 489
Putkipinnoitusten osalta: ylitarkastaja Jari Nykänen, p. 0295 016 321
etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman terveellistä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.