Sisältöjulkaisija

null Työsuojeluviranomainen muistuttaa: Pitäväpohjaiset kengät ja hyvä hiekoitus ehkäisevät liukkaudesta johtuvia työtapaturmia

Työsuojeluviranomainen muistuttaa: Pitäväpohjaiset kengät ja hyvä hiekoitus ehkäisevät liukkaudesta johtuvia työtapaturmia

Mediatiedote 1.12.2015

Liukastumiset ja kaatumiset aiheuttavat vuosittain reilut 32 000 työtapaturmaa Suomessa. Ne johtavat usein pitkiin sairauspoissaoloihin ja aiheuttavat huomattavia kustannuksia. Tyypillisiä vammoja ovat käden ja jalan murtumat, ruhjeet ja nyrjähdykset. Liukastumisista aiheutuu myös paljon vakavia ja pitkäkestoisia vammoja, kuten päävammoja.

Nopeat lämpötilan vaihtelut ja nollan tienoilla oleva lämpötila aiheuttavat usein liukkaita kelejä ja kasvattavat liukastumisriskiä huomattavasti. Jään päälle satanut vesi tai lumi tekee kulkuväylistä erityisen liukkaita. Liukkauden torjunta onkin tärkeää liukastumistapaturmien ehkäisyssä. Työnantajan pitää varmistaa, että työpaikalla on toimintaohjeet liukkauden torjuntaan ja huolehtia, että ohjeita noudatetaan. Esimerkiksi rakennustyömaalla on hyvä sopia, kenen vastuulla hiekoitus on.

Pitäväpohjaisten kelin mukaisten kenkien käyttö on tärkeää. Jalkineet kannattaa valita tarkkaan kulkualustan liukkauden ja epätasaisuuden mukaan. Vaikka valtaosa liukastumisista tapahtuu talvella, on kengänpohjien pito otettava huomioon aina jalkineita valittaessa. Sileäpohjaiset tai korkeakorkoiset kengät ovat liukkailla ja epätasaisilla alustoilla petolliset. Hyvissä liukkaan kelin jalkineissa on pehmeä pohjamateriaali, voimakkaasti kuvioitu pohja, 5−8 mm syvät urat ja matala, leveä kanta. Lisäturvaa antavat tarvittaessa kenkiin kiinnitettävät liukuesteet tai nastoitetut jalkineet.

Monilla työpaikoilla vaaditaan turvajalkineet. Myös niiden valinnassa on syytä kiinnittää huomiota kengänpohjien pito-ominaisuuksiin.

Hyvin suunniteltu työympäristö sekä työpaikan järjestys ja siisteys edistävät osaltaan liikkumisturvallisuutta. Myös valaistus on tärkeää. Valoa pitää olla riittävästi, mutta se ei saa häikäistä. Liialliset valoerot aiheuttavat helposti näkökenttään pimeitä kohtia, jolloin kaatumisen riski on suuri.

Lisätietoa:
Etelä-Suomen AVI työsuojelun vastuualue, työympäristöpäivystys puh. 0295 016 000 (vaihde)
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI työsuojelun vastuualue, työolosuhdepäivystys puh. 0295 018 450 (vaihde)
Lounais-Suomen AVI työsuojelun vastuualue, työolosuhdepäivystys puh. 0295 018 000 (vaihde)
Itä-Suomen AVI työsuojelun vastuualue, työympäristöpäivystys puh.  0295 016 800 (vaihde)
Pohjois-Suomen AVI työsuojelun vastuualue, työolosuhdepäivystys puh. 0295 017 500 (vaihde)

Linkit:
http://www.tyosuojelu.fi/tyoolot
Työterveyslaitoksen tietokortti: "Liikkumistapaturmat ja liukastumisten ehkäisy"