Sisältöjulkaisija

null Työsuojeluviranomainen tarkasti Kauppakeskus Myllyn työpaikat

Työsuojeluviranomainen tarkasti Kauppakeskus Myllyn työpaikat

19.1.2017 – Lounais-Suomi

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue teki loka-marraskuussa valvontakampanjan kauppakeskus Myllyn liikkeisiin. Pääosa työsuojelutarkastuksilla annetuista viranomaisohjeista liittyi tilanteisiin, joissa työpaikalla ei ollut arvioitu työn tekemiseen liittyviä vaaroja tai työtä ei ollut järjestetty työturvallisuuslain mukaisesti. Erityisesti esiin nousivat puutteet väkivallan uhan ja kemiallisten vaarojen hallinnassa sekä kemikaalien käyttöturvatiedotteiden puuttuminen.

- Esimerkiksi vaatekauppojen myyjät voivat altistua kemikaaleille, joilla tekstiilit käsitellään valmistusmaassa. Työnantajan pitäisi tuntea vaarat ja huolehtia työntekijöiden suojautumisesta, kertoo kampanjaa koordinoinut ylitarkastaja Jan Mikkonen.

Toisena merkittävänä aihealueena tarkastusten havainnoissa nousi esille ennaltaehkäisevän työterveyshuollon ajan tasalla pitämiseen liittyvät asiat: - Työterveyshuolto oli pääsääntöisesti järjestetty työpaikoilla, mutta tiedottamisessa työterveyshuollon palveluista ja sisällöstä sekä asiakirjojen nähtävillä pidossa oli puutteita noin joka toisessa työpaikassa, Mikkonen kuvailee.

Työntekijät toivat erityisesti esille eri liikkeistä kantautuvan lujan musiikin aiheuttaman meluhaitan. Melu on psykososiaalinen kuormitustekijä ja vähentää työssäjaksamista. Toinen henkilökunnan esiin tuoma terveyden riskitekijä on liiketilojen tehokkaan ilmanvaihdon aiheuttama veto ja kylmyys.

Viranomaisohjeita annettiin lisäksi muun muassa poistumisteiden, järjestyksen ja siisteyden sekä henkilöstötilojen kuntoon saattamiseksi.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastajat tekivät 3.10.– 15.11.2016 yhteensä 130 työsuojelutarkastusta kauppakeskus Myllyn työpaikoilla. Tarkastuksilla annettiin työpaikoille yhteensä noin 300 viranomaisohjetta.

Tehostetun valvonnan tavoitteena oli selvittää onko yrityksissä toimivat käytännöt työturvallisuuden hallintaan ja noudatetaanko niissä työelämän pelisääntöjä. Tavoitteena oli myös lisätä tietoisuutta työturvallisuusasioista kauppakeskuksessa.

Lisätietoja
ylitarkastaja Jan Mikkonen, p. 0295 018 163