Sisältöjulkaisija

null Työsuojeluviranomainen valvoi yhdenvertaisuutta yli tuhannella tarkastuksella

Työsuojeluviranomainen valvoi yhdenvertaisuutta yli tuhannella tarkastuksella

25.6.2019

Työsuojeluviranomainen valvoi yhdenvertaisuutta ja syrjinnän kieltoa vuonna 2018 yhteensä noin 1 250 tarkastuksella. Noin 300 tarkastuksessa havaittiin työnantajan laiminlyöneen yhdenvertaisuuslain noudattamista.

Valvonnan kohteina olivat ulkomaisten työntekijöiden syrjintä palkanmaksussa ja muissa vähimmäisehdoissa, työnantajan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta sekä syrjintä työpaikkailmoituksissa. Lisäksi valvontapyyntöjen perusteella tehtiin tarkastuksia, joissa valvottiin yksittäisen työntekijän tai työnhakijan kokemaa syrjintää.

Tarkemmat tiedot valvonnasta löytyvät työsuojeluviranomaisen tuoreesta raportista Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kiellon valvonta työelämässä vuonna 2018. Raportissa on myös tapauskuvauksia valvonnasta.

Eniten valvontapyyntöjä terveydentilaan perustuvasta syrjinnästä, vähiten uskontoon ja seksuaaliseen suuntautumiseen

Työsuojeluviranomainen sai vuoden aikana noin 500 työsyrjintään liittyvää yhteydenottoa. Usein yhteydenottaja kysyi neuvoja asian käsittelyyn työpaikalla tai halusi keskustella siitä, onko hänen tapauksessaan kyse syrjinnästä vai ei.

Syrjintään liittyviä valvontapyyntöjä tehtiin työsuojeluviranomaiselle noin 200. Yleisin valvontapyynnön syy oli kokemus terveydentilaan perustuvasta syrjinnästä. Sen sijaan uskontoon ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyen tehtiin vain yksittäisiä valvontapyyntöjä, vaikka niihin perustuvasta syrjinnästä keskustellaan paljon julkisuudessa.

”Kannustan työsyrjintää kokeneita ottamaan yhteyttä työsuojeluviranomaiseen. Meille voi soittaa anonyymisti, ja emme ryhdy valvontatoimenpiteisiin ilman syrjintää kokeneen kirjallista suostumusta”, kertoo ylitarkastaja Jenny Rintala Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonta palvelee arkisin klo 9-15 numerossa 0295 016 620.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Jenny Rintala
p. 0295 016 345, etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue

 

Asiakkaiden ilmoittamat syrjintäperusteet valvontapyynnöissä vuonna 2018