Sisältöjulkaisija

null Työsuojeluviranomaisella yhteisosasto TTL:n kanssa KoneAgriassa: Teemana ulkomaalaisen- ja vuokratyövoiman käyttö

Työsuojeluviranomaisella yhteisosasto TTL:n kanssa KoneAgriassa: Teemana ulkomaalaisen- ja vuokratyövoiman käyttö

Verkkouutinen 9.10.2019

Työsuojeluviranomainen osallistuu yhteisosastolla Työterveyslaitoksen (TTL) kanssa KoneAgria 2019-messuille 10.–12. lokakuuta Jyväskylän Paviljongissa. Työsuojeluviranomaisen valvontahavaintojen mukaan maatalousyrittäjät tietävät koneiden turvallisuuden olevan työsuojelua, mutta kun mennään työaikakirjanpitoon ja palkattujen työntekijöiden työsuhteen ehtoihin tai ulkomaalaisen- ja vuokratyövoiman käyttöön, siirrytään usein maatalousyrittäjien tietoisuuden harmaalle alueelle. Näissä ja monissa muissa työsuojeluun liittyvissä asioissa työsuojelun ammattilaiset neuvovat ja opastavat KoneAgrian-messuvieraita.
Lue lisää: Ulkomaalainen työntekijä
Lue lisää: Vuokratyö

KoneAgrian messuohjelma keskittyy edellisten vuosien tapaan käytännön ammattiasioihin, päähuomion ollessa maatalouden kannattavassa toiminnassa. Myös ilmastonmuutoksesta keskustellaan. ” KoneAgriassa etsitään tapoja, jotka vievät maataloutta eteenpäin ja tuodaan esille maatilojen mahdollisuudet mm. hiilen sidonnassa”, sanoo näyttelypäällikkö Marko Toivakka.
Lue lisää: KoneAgria
Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että työnantajalla on työturvallisuuslakiin perustuva laaja huolehtimisvelvollisuus työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä.  Maatilalla esimerkiksi suojaamaton kone aiheuttaa tapaturmavaaran, josta seurauksena voi olla vakava vamma. Työnantajan tulee tunnistaa tämä riski ja ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin. Työntekijän puolestaan tulee ilmoittaa havaitsemastaan turvallisuuspuutteesta työnantajalle.
Lue lisää: Koneet ja työvälineet
Konetyö on usein kausiluonteista ja tällöin olisi syytä kiinnittää huomioita erityisesti työajan seurantaan. Ylityötä saa tehdä tietyn määrän, mutta työn teettämisessä on otettava myös työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet huomioon. Työnantajan jatkuva seuranta- ja ohjausvelvollisuus on huomioitava myös tässä asiassa samoin kuin uusien työntekijöiden perehdyttämisessä.

Lue lisää: Työaika
Pienkuormaajat ja mönkijät kiinnostavat nuoria työntekijöitä ja heidän kohdallaan turvallisen työnteon ohjaus korostuu. Koneen käyttöohjeisiin tutustuminen on osa perehdytystä ja ne on työpaikalta löydyttävä suomen- ja/tai ruotsinkielisinä.
Lue lisää: Perehdyttäminen
Työsuojelunomaisen ja Työterveyslaitoksen ammattilaiset neuvovat ja opastavat messuvieraita Jyväskylän Paviljongin A-hallista osastolla numero 219. Tervetuloa!