Sisältöjulkaisija

null Työsuojeluviranomaisen alueelliseen toimivaltaan muutoksia

Työsuojeluviranomaisen alueelliseen toimivaltaan muutoksia

Verkkouutinen 4.1.2016

Työsuojeluviranomaisen tehtävissä ja toimivallassa on tapahtunut muutoksia vuoden 2016 alusta alkaen. Aikaisemmin alueellisen toimivallan perusteella hoidettuja tehtäviä on keskitetty muutamien työsuojelun vastuualueiden tehtäviksi.

Etelä-Suomen AVIn työsuojelun vastuualue hoitaa jatkossa koko maan alueella poikkeusluvan myöntämisen työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (403/2008) 14 §:ssä tarkoitetusta nosturin kuljettajan pätevyydestä.

Lounais-Suomen AVIn työsuojelun vastuualue hoitaa koko maan alueella työaikalain (605/1996) 14, 26 ja 36 §:ssä mainittujen lupien ja poikkeuslupien käsittelyn.

Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn työsuojelun vastuualue vastaa koko maan alueella eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista annetun lain (684/2015) 2, 4, 10, ja 12 §:ssä säädetyistä pätevyyksistä, luvista ja rekistereistä.

Itä-Suomen AVI hoitaa koko maan alueella nuorista työntekijöistä annetun lain (998/1993) 15 §:ssä mainittujen poikkeuslupien käsittelyn sekä nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä annetun valtioneuvoston asetuksen (475/2006) 8 §:ssä mainittujen poikkeuslupien käsittelyn.

Linkki: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1494/2015 aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden toimialueista