Sisältöjulkaisija

null Työsuojeluviranomaisen opastava ote saanut kiitosta maahantuojilta

Työsuojeluviranomaisen opastava ote saanut kiitosta maahantuojilta

20.9.2019

Työsuojeluviranomaisella (aluehallintovirasto) on meneillään kuluvan vuoden kestävä koneiden maahantuojien valtakunnallinen markkinavalvontahanke. Hankkeen tavoitteena ei ole löytää ongelmakoneita, vaan selvittää kuinka hyvin koneiden maahantuojat tuntevat heitä koskevat velvollisuudet. Nyt kun hankkeen tarkastuksista on tehty puolet, on välitilinpäätöksen aika.

– Olemme saaneet opastavasta otteesta kiitosta valvontakohteilta. Kun perinteisessä työsuojelutarkastuksessa valvotaan koneen käyttöä, niin hankkeen markkinavalvonnassa valvotaan koneen myyntiä, mutta hyvin informatiivisella otteella, kertoo tarkastaja Teuvo Sintonen.

Hankkeen tarkastuksen alussa valvontaviranomainen on pitänyt maahantuojayrityksessä lyhyen tietoiskun, jossa on selvitetty maahantuodun koneen hankintaketjussa olevien tahojen velvollisuudet. – Eräs maahantuojayritys vei tarkastajan tietoiskussa jaetun luentomateriaalin osaksi laatujärjestelmäänsä, Teuvo Sintonen toteaa.

Eri roolit, eri vastuut

Työsuojelutarkastuksessa valvotaan koneen käyttöä, mutta markkinavalvontatarkastuksessa valvotaan koneen myyntiä. Tällöin keskeistä ovat koneen markkinoillesaattamis- ja toimitusketjussa olevien eri toimijoiden roolit ja velvollisuudet.

Koneen myyntiä koskeva direktiivi on koko EU-alueella sama, mutta koneen käyttöä koskevat säädökset vaihtelevat maittain.

– Esimerkiksi jos henkilönostin on tuotu laillisesti markkinoille jossain jäsenmaassa, sen saa myydä myös muissa jäsenmaissa. Mutta kaikki henkilönostimen käyttöön liittyvät säädökset ovat kansallisia, mm. henkilönostimen määräaikaistarkastukset, tarkastaja Sintonen tarkentaa.

Koneen valmistajalla, myyjällä ja maahantuojalla on koneen myyntiin liittyvien vastuiden näkökulmasta erilaiset roolit.

Valmistaja vastaa koneen vaatimusten mukaisuudesta. Myyjä on täyttänyt velvollisuutensa, kun hän on tarkastanut, että koneessa on CE-merkintä ja asiakas saa koneen mukana EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja käyttöohjeen suomeksi ja ruotsiksi sekä koneessa ei ole ilmeisiä turvallisuuspuutteita.

– Esimerkiksi jokainen tietää, että sirkkelin terän päällä tulee olla teränsuojus, mutta mikäli myyntiin tarjotaan konetta, josta tämä suojus puuttuu, tämä on ilmeinen turvallisuuspuute, vaikka koneessa olisi CE-merkintä ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus, täsmentää Teuvo Sintonen.

Maahantuoja on se, joka tuo koneen EU-alueelle esimeriksi Kiinasta. Jakelija on se, joka tuo koneen muualta EU-alueelta Suomeen. Jakelijan keskeisin velvollisuus on se, että jokaisessa Suomeen tuodussa koneessa on suomen ja ruotsinkieliset käyttöohjeet. Ohjeiden kääntämisvelvollisuus on koneen suomen kielialueelle tuojalla. Käytännössä ohjeiden kääntämisestä suomeksi/ruotsiksi sovitaan suomeentuojan ja valmistajan tai eurooppalaisen päämiehen välillä.

Maahantuojilla suuri tiedontarve

Työsuojeluviranomainen on tehnyt tänä vuonna parikymmentä tarkastusta koneita maahantuoviin yrityksiin, puolet suunnitelluista tarkastuksista tehdään loppuvuoden aikana. Yhteensä tehdään 40 tarkastusta.

Hankkeessa tarkastus on kestänyt keskimäärin kolme tuntia per maahantuojayritys. – Käytetty aika on paljon pidempi tavanmukaiseen työsuojelutarkastukseen verrattuna, koska maahantuojan tiedontarve asiasta on ollut huomattava.

Sintonen kertoo, että valvontatulosten perusteella maahantuojat tuntevat yleisellä tasolla hyvin velvollisuutensa, mutta haluavat yksityiskohtaista tietoa turvallisuusvaatimuksista juuri heidän maahantuomiinsa koneisiin liittyen. – Tähän tarpeeseen hankkeessa on vastattu. Monesti maahantuojat ovat palanneet asiaan vielä tarkastuksen jälkeen, jolloin heitä on neuvottu vielä sähköpostitse tai puhelimitse, sanoo tarkastaja Teuvo Sintonen.

Lisätiedot:
Tarkastaja Teuvo Sintonen, p. 0295 016 363, sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue
Lisää tietoa: Tyosuojelu.fi > Markkinavalvonta